Suomen ympäristökeskus

Soveltamisprofiili

 1. Soveltamisprofiili
  1. Johdanto
  2. Koodistot
   1. Vuorovaikutustapahtuman laji
   2. Käsittelytapahtuman laji
  3. Liittyvän kaavamääräyksen arvot
  4. Esitonttikohteen lajien arvot
   1. Esitontti
   2. Esitontin rajapiste

Johdanto

Tämän dokumentin vaatimukset ja suositukset muodostavat Tonttijakosuunnitelmatietomallin loogisen tietomallin soveltamisprofiilin tonttijakosuunnitelma-aineistoille. Soveltamisprofiili kuvaa ne rajoitukset ja lisävaatimukset, joita tulee noudattaa Tonttijakosuunnitelmatietomallin UML-kielisen kuvauksen ja sen sanallisen dokumentaation soveltamisessa tonttijakosuunnitelmien tietoaineistojen kuvaamiseen.

Koodistot

Vuorovaikutustapahtuman laji

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-esitonttivuorovaikutustapahtumalaji

Luokan AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa TonttijakosuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji.

Käsittelytapahtuman laji

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-esitonttikasittelytapahtuma

Luokan AbstraktiKasittelytapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa TonttijakosuunnitelmanKasittelytapahtumanLaji.

Liittyvän kaavamääräyksen arvot

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-liittyva-kaavamaarays-tunnus

Tonttijakosuunnitelman Esitonttikohde -luokan laji-attribuutin arvon ollessa Esitontti-koodi, esitonteille liittyvät Kaavatietomallin kaavamääräykset linkitetään Kaavatietomallin Kaavamääräys-luokan viittaustunnuksella. Viittaustunnuksen URL-arvo annetaan Tonttijakosuunnitelman tietomallin Kaavamaarays-luokan liittyvanKaavamaarayksenTunnus-attribuutille. Tonttijakosuunnitelman Kaavamaarays-luokan osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

 • liittyvanKaavamaarayksenTunnus-attribuutin arvoina saa esiintyä vain yksi viittaustunnus.
 • arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai yksi NumeerinenArvo, joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Esitonttikohteen lajien arvot

Esitontti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_EsitonttikohdeLaji/code/01

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-esitontti

Ilmaisee, että esitonttikohde kuvaa esitontin 2-ulotteisena alueena tai 3-ulotteisena kappaleena.

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-esitontti-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai yksi Tunnusarvo, jotka kuvaavat tulevan tontin tunnusarvoa tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Esitontin rajapiste

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_EsitonttikohdeLaji/code/02

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-esitonttirajapiste

Ilmaisee, että esitonttikohde kuvaa sijainnin, johon on tarkoitus rakentaa kiinteistönmuodostustoimituksessa rajamerkki.

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-esitonttrajapiste-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo, jotka kuvaavat tulevan tontin rajamerkkien numeroita tietojärjestelmissä tai rekistereissä.