Suomen ympäristökeskus

Käsitemalli

Tällä sivulla esitellyt käsitteet ovat luettavissa yhteentoimivuusalustan sanasto-työkalussa. Käsitemallin nimiavaruus on rytj-tjs.

 1. Käsitemalli
  1. Graafinen käsitekaavio
  2. Käsitteet
   1. Tonttijakosuunnitelma
   2. Esitonttikohde
   3. Esitontti
   4. Esitontin rajapiste
   5. Tonttijakosuunnitelman viiteasiakirja
   6. Käsittelytapahtuma
   7. Vuorovaikutustapahtuma
   8. Tonttijakosuunnitelman kumoutumistieto
   9. Kaavatilannetieto
   10. Muodostustieto
   11. Esitonttitietovarasto
   12. Kaavamääräys
   13. Arvo

Graafinen käsitekaavio

Tonttijakosuunnitelma graafisena käsitekaaviona

(Lataa käsitekaavio määritelmien kanssa)

Käsitteet

Tonttijakosuunnitelma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: tonttijakosuunnitelma
Määritelmä: maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kunnan laatima suunnitelma asemakaavassa rakentamiselle varatun yhtenäisen alueen (rakennuskortteli) kiinteistöjaotuksen yksityiskohtaiseksi ohjaamiseksi.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-0 

Esitonttikohde

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: esitonttikohde
Määritelmä: tonttijakosuunnitelmaan sisältyvä aluemainen (esitontti) tai pistemäinen kohde (esitontin rajapiste)

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-6 

Esitontti

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: esitontti
Määritelmä: tonttijakosuunnitelmassa osoitettu aluemainen kohde kiinteistöjaotuksen ohjaamiseksi.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-1 

Esitontin rajapiste

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: esitontin rajapiste
Määritelmä: tonttijakosuunnitelmassa osoitettu pistemäinen kohde, joka kuvaa kiinteistönmuodostustoimituksessa osoitettavaa rajapistettä tai rajamerkkiä.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-12 

Tonttijakosuunnitelman viiteasiakirja

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: tonttijakosuunnitelman viiteasiakirja
Määritelmä: tonttijakosuunnitelmaan liittyvä asiakirja.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-2 

Käsittelytapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: tonttijakosuunnitelman käsittelytapahtuma
Määritelmä: tonttijakosuunnitelman käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta elinkaaren tila voi muuttua.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-3 

Vuorovaikutustapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: tonttijakosuunnitelman vuorovaikutustapahtuma
Määritelmä: tonttijakosuunnitelmaprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota tonttijakosuunnitelman asianosaiselle mahdollisuus lausua mielipiteensä ehdotuksesta.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-4 

Tonttijakosuunnitelman kumoutumistieto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: tonttijakosuunnitelman kumoutumistieto
Määritelmä: tieto tonttijakosuunnitelman hyväksymisen johdosta kokonaisuudessaan kumoutuvasta tonttijakosuunnitelmasta tai tonttijakosuunnitelman kumoutuvasta esitontista.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-5 

Kaavatilannetieto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: esitontin kaavatilannetieto
Määritelmä: tieto esitonttiin liittyvistä asemakaavoista ja niiden vaikutuksista.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-10 

Muodostustieto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: esitontin muodostustieto
Määritelmä: tieto muodostajakiinteistöistä, josta esitontti muodostetaan.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-11 

Esitonttitietovarasto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Tonttijakosuunnitelma

Termi: esitonttitietovarasto
Määritelmä: tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on vastaanottaa, säilyttää ja jaella tietomallimuotoista tonttijakosuunnitelmatietoa laatu- ja elinkaarisääntöjen mukaisesti.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-7 

Kaavamääräys

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

Termi: kaavamääräys
Määritelmä: kaavaan sisältyvä velvoittava määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1010 

Arvo

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

Termi: ominaisuuden arvo
Määritelmä: kaavamääräystä tarkentava arvo.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1011