Suomen ympäristökeskus

Soveltamisprofiili

 1. Soveltamisprofiili
  1. Johdanto
  2. Koodistot
   1. Vuorovaikutustapahtuman laji
   2. Käsittelytapahtuman laji
  3. Toteuttavan kaavamääräyksen arvot

Johdanto

Tämän dokumentin vaatimukset ja suositukset muodostavat sitovan tonttijaon loogisen tietomallin soveltamisprofiilin sitovalle tonttijako-aineistoille. Soveltamisprofiili kuvaa ne rajoitukset ja lisävaatimukset, joita tulee noudattaa sitovan tonttijaon tietomallin UML-kielisen kuvauksen ja sen sanallisen dokumentaation soveltamisessa sitovien tonttijakojen tietoaineistojen kuvaamiseen.

Koodistot

Vuorovaikutustapahtuman laji

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-sitova-tonttijako-vuorovaikutustapahtumalaji

Luokan AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa SitovanTonttijaonVuorovaikutustapahtumanLaji.

Käsittelytapahtuman laji

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-sitova-tonttijako-kasittelytapahtuma

Luokan AbstraktiKasittelytapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa SitovanTonttijaonKasittelytapahtumanLaji.

Toteuttavan kaavamääräyksen arvot

Vaatimus 
prof-tjs/vaat-toteuttava-kaavamaarays-tunnus

Sitovan tonttijaon tonttijakotonteihin liittyvät toteuttavat Kaavatietomallin kaavamääräykset linkitetään Kaavatietomallin Kaavakohde-luokan viittaustunnuksella. Viittaustunnuksen URL-arvo annetaan sitovan tonttijako tietomallin Tonttijakotontti-luokan kaavakohde-attribuutille. Sitovan tonttijaon Tonttijakotontti-luokan osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

 • kaavakohde-attribuutin arvoina saa esiintyä vain yksi viittaustunnus.
 • jyvitettäväRakentamisenMäärä-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai yksi NumeerinenArvo, joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.