: Public Note
Created: 1.6.2022 9.57.50
Modified: 7.6.2022 9.44.39
Project:
Advanced:
Kaavalajikoodiston sitovan tonttijaon mukainen tontti (1003), johdetaan esitonteille kaavan kaavamääräykseksi.<br/>