Suomen ympäristökeskus

Käsitemalli

Tällä sivulla esitellyt käsitteet ovat luettavissa yhteentoimivuusalustan sanasto-työkalussa. Käsitemallin nimiavaruus on rytj-tjs.

 1. Käsitemalli
  1. Käsitekaavio
  2. Käsitteet
   1. Sitova tonttijako
   2. Tonttijakotontti
   3. Rajapiste
   4. Tonttijakosuunnitelman viiteasiakirja
   5. Käsittelytapahtuma
   6. Vuorovaikutustapahtuma
   7. Sitovan tonttijaon kumoutumistieto
   8. Muodostajakiinteistö
   9. Sitovan tonttijaon tietovarasto
   10. Kaavakohde
   11. Kaavamääräys
   12. Kaavayksikkö

Käsitekaavio

Sitova tonttijako käsitekaaviona (UML)

Käsitteet

Sitova tonttijako

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Sitova tonttijako

Termi: Sitova tonttijako
Määritelmä: maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kunnan laatima suunnitelma asemakaavassa rakentamiselle varatun yhtenäisen alueen (rakennuskortteli) kiinteistöjaotuksen yksityiskohtaiseksi ohjaamiseksi.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-0 

Tonttijakotontti

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Sitova tonttijako

Termi: tonttijakotontti
Määritelmä: sitovassa tonttijaossa osoitettu aluemainen kohde kiinteistöjaotuksen ohjaamiseksi.
Huomautus: Sitovalla tonttijaolla suunniteltu tontti, jonka kiinteistönmuodostusta ole vielä tehty. Tonttijakotontti on kaavayksikkö.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-6 

Rajapiste

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Sitova tonttijako

Termi: rajapiste
Määritelmä: sitovassa tonttijaossa osoitettu pistemäinen kohde, joka kuvaa kiinteistönmuodostustoimituksessa osoitettavaa rajapistettä tai rajamerkkiä.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-12 

Tonttijakosuunnitelman viiteasiakirja

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Sitova tonttijako

Termi: sitovan tonttijaon viiteasiakirja
Määritelmä: sitovaan tonttijakoon liittyvä asiakirja.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-2 

Käsittelytapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Sitova tonttijako

Termi: sitovan tonttijaon käsittelytapahtuma
Määritelmä: sitovan tonttijaon käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta elinkaaren tila voi muuttua.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-3 

Vuorovaikutustapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Sitova tonttijako

Termi: sitovan tonttijaon vuorovaikutustapahtuma
Määritelmä: sitovaan tonttijakoon kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota sitovan tonttijaon asianosaiselle mahdollisuus lausua mielipiteensä ehdotuksesta.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-4 

Sitovan tonttijaon kumoutumistieto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Sitova tonttijako

Termi: sitovan tonttijaon kumoutumistieto
Määritelmä: tieto sitovan tonttijaon hyväksymisen johdosta kokonaisuudessaan kumoutuvasta sitovasta tonttijaosta tai sitovan tonttijaon kumoutuvasta tonttijakotontista.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-5 

Muodostajakiinteistö

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Sitova tonttijako

Termi: tonttijakotontin muodostajakiinteistö
Määritelmä: tieto muodostajakiinteistöistä tai -määräaloista, josta tonttijakotontti muodostetaan.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-11 

Sitovan tonttijaon tietovarasto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Sitova tonttijako

Termi: sitovan tonttijaon tietovarasto
Määritelmä: tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on vastaanottaa, säilyttää ja jaella tietomallimuotoista sitovan tonttijaon tietoa laatu- ja elinkaarisääntöjen mukaisesti.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-tjs/concept-7 

Kaavakohde

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

Termi: kaavakohde
Määritelmä: kaavaan sisältyvä aluerajaus tai kohde, jonka alueella maankäyttöä tai rakentamista halutaan ohjata.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1001 

Kaavamääräys

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

Termi: kaavamääräys
Määritelmä: kaavaan sisältyvä velvoittava määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1002 

Kaavayksikkö

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

Termi: kaavayksikkö
Määritelmä: kaavayksiköiden yhdistelmä peittää asemakaavan alueen kokonaisuudessaan.
Huomautus: Kaavayksikkö voi olla sitovan tonttijaon mukainen tontti, ohjeellinen kaavan mukainen tontti, yleinen alue tai muu asemakaavassa osoitettu kortteli tai korttelinosa. Kaavayksikkö kuvaa mm. tiedon kaavan käyttötarkoituksesta, rakentamisen määrästä sekä muodostajakiinteistöistä. Kaavayksikkö on tekninen apuväline asemakaavan ja kiinteistönmuodostuksen välillä.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1000