: Public abstract Interface
Created: 14.10.2021 10.00.37
Modified: 7.6.2022 9.44.39
Project:
Advanced:
Operation
Public
nimi( kielikoodi: LanguageCode,
):
Details:
Sequential
Notes: Palauttaa toimijan nimen annetulla kielellä<br/>
Public
yksilöiväTunnus():CharacterString
Details:
Sequential
Element Source Role Target Role
«FeatureType» AlueidenkäyttöJaRakentamisAsia
Class  
Name: viranomainen
 
Name:  
 
Details:
 
Element Source Role Target Role
«FeatureType» Käsittelytapahtuma
Class  
Name:  
 
Name: käsittelijä
 
Details:
 
«FeatureType» Rakentamishanke
Class  
Name:  
 
Name: suunnittelija
 
Details:
 
«FeatureType» RakennetunYmpäristönLupa
Class  
Name:  
 
Name: myöntäjä
 
Details:
 
«FeatureType» Rakentamishanke
Class  
Name:  
 
Name: hankkeeseenRyhtyvä
 
Details:
 
«FeatureType» AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys
Class  
Name:  
 
Name: antaja
 
Details:
 
«FeatureType» RakennetunYmpäristönHakemus
Class  
Name:  
 
Name: hakija
 
Details:
 
«FeatureType» RakennetunYmpäristönLupa
Class  
Name:  
 
Name: haltija
 
Details:
 
«FeatureType» AlueidenkäyttöJaRakentamisPäätös
Class  
Name:  
 
Name: päätöksentekijä
 
Details:
 
Property Value
isFinalSpecialization: 0
Object Type Connection Direction Notes
Organisaatio Interface Generalization From  
Henkilö Interface Generalization From