: Public Note
Created: 13.6.2022 11.02.58
Modified: 14.6.2022 14.10.00
Project:
Advanced:
<i>Kaavan muutoksen yhteydessä kaavayksikölle tallennetaan tieto muutoksen lajista, joka indikoi tonttijakotontille mahdollisen rakennuskiellon ja tarpeen uudelle sitovalle tonttjaolle.</i><br/>