: Public Note
Created: 13.6.2022 10.54.33
Modified: 14.6.2022 13.29.27
Project:
Advanced:
<b><i>Kaavayksiköt muodostavat oman tietoaineiston, jota editoidaan sekä asemakaavalla ja sitovalla tonttijaolla</i></b><i>. Sitovan tonttijaon laatija voi jakaa kaavan mukaisen rakentantamisen määrän muodostuville sitoville tonttijaon mukaisille tonteille. Ohjeellisten kaavan mukaisten tonttien rakentamisen määrän jäännös tallennetaan mahdollisesti jäljelle jäävälle kaavayksikölle erillisen sitovan tonttijaon hyväksymisen jälkeen.</i><br/>