Cross reference for RY-yläontologia classes, properties and dataproperties back to ToC

This section provides details for each class and property defined by RY-yläontologia.

Classes

alueidenkayttoasiac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Alueidenkayttoasia

has super-classes
maankayttoasia c
has sub-classes
kaava asia c, kiinteistotoimitus c, maankayton rajoittaminen c, tonttijakoasia c

alueidenkayttokohdec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Alueidenkayttokohde

has super-classes
maankayttokohde c
has sub-classes
esitonttikohde c, kaavakohde c, kiinteisto c, vaikutusalue c
is disjoint with
huoneisto c, rakennuksen osa c, rakennuksen tila c, rakennuskohde c

alueidenkayttoprosessic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Alueidenkayttoprosessi

has super-classes
maankayttoprosessi c
has sub-classes
kaavoitusmenettely c, kiinteistotoimitusmenettely c, maankayttorajoitusmenettely c, tonttijakomenettely c

aluerakentamiskohdec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Aluerakentamiskohde

has super-classes
rakennuskohde c
is disjoint with
rakenne c, rakennus c, rakenne c, rakennus c

asemakaavac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Asemakaava

has super-classes
kaava c
has sub-classes
ranta asemakaava c
is disjoint with
maakuntakaava c, yleiskaava c

asuinhuonec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Asuinhuone

has super-classes
huone c

asuinhuoneistoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Asuinhuoneisto

has super-classes
huoneisto c

ehdotussuunnitteluc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Ehdotussuunnittelu

has super-classes
rakentamistoimenpiteen osa c

energiatodistusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Energiatodistus

has super-classes
maankayttoasiakirja c
is disjoint with
maankayttohakemus c, maankayttolupa c, maapoliittinen ohjelma c, rakennusjärjestys c

erityisalan tyonjohtajac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#ErityisalanTyonjohtaja

has super-classes
tyonjohtaja c

erityisaluec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Erityisalue

has super-classes
yleinen alue c
is disjoint with
katualue c, puistoalue c, suojelualue c, torialue c, vaara alue c, vesialue c, virkistys ja matkailualue c

erityisharkinta aluec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#ErityisharkintaAlue

has super-classes
maankayton rajoitus c
is disjoint with
rakennuskielto c, rakentamisrajoitus c, toimenpiderajoitus c

erityissuunnitelmac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Erityissuunnitelma

has super-classes
rakennussuunnitelma c
is disjoint with
paapiirustukset c, suunnittelumalli c

erityissuunnittelijac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Erityissuunnittelija

has super-classes
rakennushankkeen suunnittelija c

esitonttikohdec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Esitonttikohde

has super-classes
alueidenkayttokohde c
is disjoint with
kaavakohde c, kiinteisto c, maara ala c, vaikutusalue c

hankesuunnitteluc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Hankesuunnittelu

has super-classes
rakentamistoimenpiteen osa c

huonec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Huone

has super-classes
sisatila c
has sub-classes
asuinhuone c

huoneistoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Huoneisto

huoneistoilla voi olla itse rakennuksesta tai sen sijaintikiinteistö(i)stä eroavat omistajat
has super-classes
rakennuksen osa c
has sub-classes
asuinhuoneisto c
is in domain of
on huoneistoalaa nelioina dp, on pysyva huoneistotunnus dp
is disjoint with
alueidenkayttokohde c, rakennuksen osa c, rakennuksen tila c, rakennuskohde c

hyvaksyminenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Hyvaksyminen

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, vireilletulo c, voimaantulo c

kaavac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaava

has super-classes
error6 c, error7 c, kaavasuunnitelma c
has sub-classes
asemakaava c, maakuntakaava c, yleiskaava c
is disjoint with
kaavatietomalli c

kaava aluec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#KaavaAlue

has super-classes
kaavakohde c
is disjoint with
kaavatontti c, kortteli c, yleinen alue c

kaava asiac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#KaavaAsia

has super-classes
alueidenkayttoasia c
is disjoint with
kiinteistotoimitus c, maankayton rajoittaminen c, tonttijakoasia c

kaavakohdec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaavakohde

has super-classes
alueidenkayttokohde c
has sub-classes
kaava alue c, kaavatontti c, kortteli c, yleinen alue c
is in domain of
on rakennusoikeutta dp
is disjoint with
esitonttikohde c, kiinteisto c, maara ala c, vaikutusalue c

kaavapaatosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaavapaatos

has super-classes
error1 c, maankayttopaatos c
is disjoint with
kaynnistamispaatos c, maankayton rajoitus c, rakentamislupapaatos c

kaavasuunnitelmac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaavasuunnitelma

has super-classes
maankayttosuunnitelma c
has sub-classes
kaava c, kaavatietomalli c
is disjoint with
osallistumis ja arvointisuunnitelma c, rakennussuunnitelma c, yleisen alueen suunnitelma c

kaavatietomallic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaavatietomalli

has super-classes
kaavasuunnitelma c
is disjoint with
kaava c

kaavatonttic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaavatontti

has super-classes
kaavakohde c
is disjoint with
kaava alue c, kortteli c, yleinen alue c

kaavoittajac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaavoittaja

has super-classes
viranhaltija c

kaavoitusmenettelyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaavoitusmenettely

has super-classes
alueidenkayttoprosessi c

kansic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kansi

has super-classes
ulkotila c
is disjoint with
katos c, luhtikaytava c, parveke c, pergola c, terassi c

katosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Katos

has super-classes
ulkotila c
is disjoint with
kansi c, luhtikaytava c, parveke c, pergola c, terassi c

katualuec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Katualue

has super-classes
yleinen alue c
is disjoint with
erityisalue c, puistoalue c, suojelualue c, torialue c, vaara alue c, vesialue c, virkistys ja matkailualue c

katusuunnitelmac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Katusuunnitelma

has super-classes
yleisen alueen suunnitelma c

kaynnistaminenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaynnistaminen

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, vireilletulo c, voimaantulo c

kaynnistamispaatosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kaynnistamispaatos

has super-classes
error4 c, maankayttopaatos c
is disjoint with
kaavapaatos c, maankayton rajoitus c, rakentamislupapaatos c

kerrosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kerros

has super-classes
rakennuksen osa c

kiinteistoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kiinteisto

has super-classes
alueidenkayttokohde c
has sub-classes
maara ala c, rekisteritontti c, rekisteroity yleinen alue c, tontti c
is in domain of
on kiinteistotunnus dp
is disjoint with
esitonttikohde c, kaavakohde c, maara ala c, vaikutusalue c

kiinteiston haltijac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#KiinteistonHaltija

has super-classes
role c

kiinteiston omistajac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#KiinteistonOmistaja

has super-classes
role c

kiinteistotoimitusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kiinteistotoimitus

has super-classes
alueidenkayttoasia c
is disjoint with
kaava asia c, maankayton rajoittaminen c, tonttijakoasia c

kiinteistotoimitusmenettelyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kiinteistotoimitusmenettely

has super-classes
alueidenkayttoprosessi c

korttelic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kortteli

has super-classes
kaavakohde c
is disjoint with
kaava alue c, kaavatontti c, yleinen alue c

kumoaminenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kumoaminen

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, vireilletulo c, voimaantulo c

kumoutuminenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kumoutuminen

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, vireilletulo c, voimaantulo c

kuntac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kunta

has super-classes
oikeushenkilo c

kuuleminenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kuuleminen

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, vireilletulo c, voimaantulo c

kuulutusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Kuulutus

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, vireilletulo c, voimaantulo c

lamellic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Lamelli

has super-classes
rakennuksen osa c

lausuntopyyntoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Lausuntopyynto

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, vireilletulo c, voimaantulo c

loppukatselmusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Loppukatselmus

has super-classes
viranomaiskatselmus c
is disjoint with
osittainen loppukatselmus c

luhtikaytavac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Luhtikaytava

has super-classes
ulkotila c
is disjoint with
kansi c, katos c, parveke c, pergola c, terassi c

luonnollinen henkiloc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#LuonnollinenHenkilo

has super-classes
person c

maakunnan liittoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#MaakunnanLiitto

has super-classes
oikeushenkilo c

maakuntakaavac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maakuntakaava

has super-classes
kaava c
is disjoint with
asemakaava c, yleiskaava c

maankayton rajoittaminenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#MaankaytonRajoittaminen

has super-classes
alueidenkayttoasia c
is disjoint with
kaava asia c, kiinteistotoimitus c, tonttijakoasia c

maankayton rajoitusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#MaankaytonRajoitus

has super-classes
maankayttopaatos c
has sub-classes
erityisharkinta alue c, rakennuskielto c, rakentamisrajoitus c, toimenpiderajoitus c
is disjoint with
kaavapaatos c, kaynnistamispaatos c, rakentamislupapaatos c

maankayttoasiac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttoasia

has super-classes
bundle c
has sub-classes
alueidenkayttoasia c, rakennusvalvonta asia c

maankayttoasiakirjac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttoasiakirja

has super-classes
maankayttotieto c
has sub-classes
energiatodistus c, maankayttohakemus c, maankayttolupa c, maankayttopaatos c, maankayttosuunnitelma c, maapoliittinen ohjelma c, rakennusjärjestys c

maankayttohakemusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttohakemus

has super-classes
maankayttoasiakirja c
has sub-classes
maisematyolupahakemus c, poikkeamislupahakemus c, rakentamislupahakemus c, sijoittamislupahakemus c
is disjoint with
energiatodistus c, maankayttolupa c, maapoliittinen ohjelma c, rakennusjärjestys c

maankayttokohdec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttokohde

has super-classes
entity c, spatial object
has sub-classes
alueidenkayttokohde c, rakennuksen osa c, rakennuksen tila c, rakennuskohde c
is in domain of
on pinta alaa nelioina dp
is disjoint with
maankayttotieto c, rakennusosa c, rakennustuote c, maankayttoprosessi c, maankayttoprosessin osa c, maankayttotieto c

maankayttolupac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttolupa

has super-classes
maankayttoasiakirja c
has sub-classes
maisematyolupa c, poikkeamislupa c, rakentamislupa c, sijoittamislupa c
is disjoint with
energiatodistus c, maankayttohakemus c, maapoliittinen ohjelma c, rakennusjärjestys c

maankayttopaatosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttopaatos

has super-classes
maankayttoasiakirja c
has sub-classes
kaavapaatos c, kaynnistamispaatos c, maankayton rajoitus c, rakentamislupapaatos c

maankayttoprosessic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttoprosessi

Prosessien yhteys muihin entiteetteihin tässä ontologiassa jää ohueksi, sillä ne eivät PROV-O:ssa ole samassa asemassa kuin ensisijaiset toimijat, entiteetit ja aktiviteetit. Tässä ontologiassa ei keskitytä revisioimaan itse suunnitelmia. Kts. "PROV does not specify such a notion of ancestor. Indeed, PROV does not define derivation as a transitive relation, nor does PROV define properties for all potential ancestors: for instance, there is no property to relate an activity to the plan an agent used, or to relate an activity to the starter activity that initiated it, despite the fact that the plan and the latter activity may be seen as ancestors." (Moreau & Groth 2013)
has super-classes
plan c
has sub-classes
alueidenkayttoprosessi c, rakennusvalvontaprosessi c
is disjoint with
maankayttokohde c, maankayttoprosessin osa c, maankayttotieto c

maankayttoprosessin osac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#MaankayttoprosessinOsa

has super-classes
activity c, proper interval
has sub-classes
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, valituksen teko c, vireilletulo c, voimaantulo c
is disjoint with
maankayttokohde c, maankayttoprosessi c, maankayttotieto c

maankayttorajoitusmenettelyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttorajoitusmenettely

has super-classes
alueidenkayttoprosessi c

maankayttosuunnitelmac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttosuunnitelma

has super-classes
maankayttoasiakirja c
has sub-classes
kaavasuunnitelma c, osallistumis ja arvointisuunnitelma c, rakennussuunnitelma c, yleisen alueen suunnitelma c

maankayttotietoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maankayttotieto

has super-classes
entity c
has sub-classes
maankayttoasiakirja c
is disjoint with
maankayttokohde c, maankayttokohde c, maankayttoprosessi c, maankayttoprosessin osa c

maapoliittinen ohjelmac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#MaapoliittinenOhjelma

has super-classes
error3 c, maankayttoasiakirja c
is disjoint with
energiatodistus c, maankayttohakemus c, maankayttolupa c, rakennusjärjestys c

maara alac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#MaaraAla

has super-classes
kiinteisto c
is disjoint with
esitonttikohde c, kaavakohde c, kiinteisto c, vaikutusalue c

maisematyoasiac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maisematyoasia

has super-classes
rakentamislupa asia c
is disjoint with
poikkeamislupa asia c, purkamislupa asia c

maisematyolupac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maisematyolupa

has super-classes
maankayttolupa c
is disjoint with
poikkeamislupa c, rakentamislupa c, sijoittamislupa c

maisematyolupahakemusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maisematyolupahakemus

has super-classes
maankayttohakemus c
is disjoint with
poikkeamislupahakemus c, rakentamislupahakemus c, sijoittamislupahakemus c

maisematyolupamenettelyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Maisematyolupamenettely

has super-classes
rakennusvalvontaprosessi c

nahtaville asettaminenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#NahtavilleAsettaminen

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, vireilletulo c, voimaantulo c

oikeushenkiloc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Oikeushenkilo

has super-classes
organization c
has sub-classes
kunta c, maakunnan liitto c, yhdistys c, yritys c

osallinenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Osallinen

has super-classes
role c

osallisen toimintac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#OsallisenToiminta

has super-classes
association c, error5 c

osallistumis ja arvointisuunnitelmac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#OsallistumisJaArvointisuunnitelma

has super-classes
maankayttosuunnitelma c
is disjoint with
kaavasuunnitelma c, rakennussuunnitelma c, yleisen alueen suunnitelma c

osittainen loppukatselmusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#OsittainenLoppukatselmus

has super-classes
viranomaiskatselmus c
is disjoint with
loppukatselmus c

paapiirustuksetc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Paapiirustukset

has super-classes
rakennussuunnitelma c
is disjoint with
erityissuunnitelma c, suunnittelumalli c

paasuunnittelijac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Paasuunnittelija

has super-classes
rakennushankkeen suunnittelija c

paatoksentekijac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Paatoksentekija

has super-classes
role c

paatoksentekijan toimintac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#PaatoksentekijanToiminta

Tämä luokka (joka yhdistää tietyn toimijan tietyssä roolissa tiettyyn päätöksentekotapahtumaan) on luotu esimerkkinä PROV-O:n qualitied relation patternin hyödyntämisestä tietyn asian käsittelyn vaiheiden sisällön ilmaisua varten. Varsinainen hyöty tästä mallinnustavasta saavutetaan luomalla alihierarkioina eri maankäyttöasioille omat vaiheensa, ja tyypittämällä niihin kiinteästi liittyvät toimija- ja toimijaroolisuhteet.
has super-classes
association c, error12 c

paavastuullinen toteuttajac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#PaavastuullinenToteuttaja

has super-classes
rakennushankkeen toimija c

palo osastoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#PaloOsasto

has super-classes
rakennuksen osa c

parvekec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Parveke

has super-classes
ulkotila c
is disjoint with
kansi c, katos c, luhtikaytava c, pergola c, terassi c

pergolac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Pergola

has super-classes
ulkotila c
is disjoint with
kansi c, katos c, luhtikaytava c, parveke c, terassi c

poikkeamislupac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Poikkeamislupa

has super-classes
maankayttolupa c
is disjoint with
maisematyolupa c, rakentamislupa c, sijoittamislupa c

poikkeamislupa asiac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#PoikkeamislupaAsia

has super-classes
rakentamislupa asia c
is disjoint with
maisematyoasia c, purkamislupa asia c

poikkeamislupahakemusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Poikkeamislupahakemus

has super-classes
maankayttohakemus c
is disjoint with
maisematyolupahakemus c, rakentamislupahakemus c, sijoittamislupahakemus c

poikkeamislupamenettelyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Poikkeamislupamenettely

has super-classes
rakennusvalvontaprosessi c

poistumisaluec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Poistumisalue

has super-classes
rakennuksen osa c

porrasc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Porras

has super-classes
rakennuksen osa c

porrashuonec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Porrashuone

has super-classes
sisatila c

puistoaluec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Puistoalue

has super-classes
yleinen alue c
is disjoint with
erityisalue c, katualue c, suojelualue c, torialue c, vaara alue c, vesialue c, virkistys ja matkailualue c

purkamisilmoitusmenettelyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Purkamisilmoitusmenettely

has super-classes
rakennusvalvontaprosessi c

purkamislupa asiac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#PurkamislupaAsia

has super-classes
rakentamislupa asia c
is disjoint with
maisematyoasia c, poikkeamislupa asia c

purkamislupamenettelyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Purkamislupamenettely

has super-classes
rakennusvalvontaprosessi c

rakennec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakenne

has super-classes
rakennuskohde c
is disjoint with
aluerakentamiskohde c, rakennus c, aluerakentamiskohde c, rakennus c

rakennuksen osac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#RakennuksenOsa

has super-classes
maankayttokohde c
has sub-classes
huoneisto c, kerros c, lamelli c, palo osasto c, poistumisalue c, porras c, siipi c
is in domain of
on rakennuksen osan elinkaaren tila dp, on rakennuksen osan kayton tila dp
is disjoint with
alueidenkayttokohde c, huoneisto c, rakennuksen tila c, rakennuskohde c

rakennuksen tilac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#RakennuksenTila

has super-classes
maankayttokohde c
has sub-classes
sisatila c, ulkotila c
is in domain of
on pysyva tilatunnus dp
is disjoint with
alueidenkayttokohde c, huoneisto c, rakennuksen osa c, rakennuskohde c

rakennusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennus

has super-classes
rakennuskohde c
is in domain of
on bruttoalaa nelioina dp, on kayttoalaa nelioina dp, on kerroksia kpl dp, on kerrosalaa nelioina dp, on kerrostasoalaa nelioina dp, on pysyva rakennustunnus dp
is disjoint with
aluerakentamiskohde c, rakenne c, aluerakentamiskohde c, rakenne c

rakennushankec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennushanke

has super-classes
rakennusvalvonta asia c
is disjoint with
rakentamislupa asia c

rakennushankkeen suunnittelijac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#RakennushankkeenSuunnittelija

has super-classes
rakennushankkeen toimija c
has sub-classes
erityissuunnittelija c, paasuunnittelija c, rakennussuunnittelija c

rakennushankkeen toimijac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#RakennushankkeenToimija

has super-classes
role c
has sub-classes
paavastuullinen toteuttaja c, rakennushankkeen suunnittelija c, rakennustarkastaja c, sivu urakoitsija c, tyonjohtaja c, valvoja c

rakennusjärjestysc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennusjärjestys

has super-classes
error9 c, maankayttoasiakirja c
is disjoint with
energiatodistus c, maankayttohakemus c, maankayttolupa c, maapoliittinen ohjelma c

rakennuskieltoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennuskielto

has super-classes
maankayton rajoitus c
is disjoint with
erityisharkinta alue c, rakentamisrajoitus c, toimenpiderajoitus c

rakennuskohdec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennuskohde

has super-classes
maankayttokohde c
has sub-classes
aluerakentamiskohde c, rakenne c, rakennus c
is disjoint with
alueidenkayttokohde c, huoneisto c, rakennuksen osa c, rakennuksen tila c

rakennusosac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennusosa

has super-classes
entity c
is disjoint with
maankayttokohde c

rakennussuunnitelmac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennussuunnitelma

has super-classes
error2 c, maankayttosuunnitelma c
has sub-classes
erityissuunnitelma c, paapiirustukset c, suunnittelumalli c
is disjoint with
kaavasuunnitelma c, osallistumis ja arvointisuunnitelma c, yleisen alueen suunnitelma c

rakennussuunnittelijac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennussuunnittelija

has super-classes
rakennushankkeen suunnittelija c

rakennustarkastajac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennustarkastaja

has super-classes
rakennushankkeen toimija c, viranhaltija c

rakennustuotec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennustuote

has super-classes
entity c
is disjoint with
maankayttokohde c

rakennusvalvonta asiac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#RakennusvalvontaAsia

has super-classes
maankayttoasia c
has sub-classes
rakennushanke c, rakentamislupa asia c

rakennusvalvontaprosessic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennusvalvontaprosessi

has super-classes
maankayttoprosessi c
has sub-classes
maisematyolupamenettely c, poikkeamislupamenettely c, purkamisilmoitusmenettely c, purkamislupamenettely c, rakentamislupamenettely c, rakentamistoimenpide c

rakennusvarustec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakennusvaruste

Rakennusvarusteet ovat kalusteita, laitteita tai muita tuotteista koostettuja kokonaisuuksia jotka voivat olla yhteydessä useampaan rakennuksen tilaan (esimerkiksi yksi ja sama sammutusjärjestelmä voi olla vain osassa rakennuksen tiloista).
has super-classes
entity c

rakentamislupac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakentamislupa

has super-classes
maankayttolupa c
is disjoint with
maisematyolupa c, poikkeamislupa c, sijoittamislupa c

rakentamislupa asiac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#RakentamislupaAsia

has super-classes
rakennusvalvonta asia c
has sub-classes
maisematyoasia c, poikkeamislupa asia c, purkamislupa asia c
is disjoint with
rakennushanke c

rakentamislupahakemusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakentamislupahakemus

has super-classes
maankayttohakemus c
is disjoint with
maisematyolupahakemus c, poikkeamislupahakemus c, sijoittamislupahakemus c

rakentamislupamenettelyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakentamislupamenettely

has super-classes
rakennusvalvontaprosessi c

rakentamislupapaatosc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakentamislupapaatos

has super-classes
error10 c, maankayttopaatos c
is disjoint with
kaavapaatos c, kaynnistamispaatos c, maankayton rajoitus c

rakentamisrajoitusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakentamisrajoitus

has super-classes
maankayton rajoitus c
is disjoint with
erityisharkinta alue c, rakennuskielto c, toimenpiderajoitus c

rakentamistoimenpidec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rakentamistoimenpide

has super-classes
rakennusvalvontaprosessi c

rakentamistoimenpiteen osac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#RakentamistoimenpiteenOsa

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
has sub-classes
ehdotussuunnittelu c, hankesuunnittelu c, tarveselvitys c, toteutussuunnittelu c, viranomaiskatselmus c, yleissuunnittelu c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, raukeaminen c, vireilletulo c, voimaantulo c

ranta asemakaavac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#RantaAsemakaava

has super-classes
asemakaava c

raukeaminenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Raukeaminen

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, vireilletulo c, voimaantulo c

rekisteritonttic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Rekisteritontti

has super-classes
kiinteisto c
is disjoint with
rekisteroity yleinen alue c, tontti c

rekisteroity yleinen aluec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#RekisteroityYleinenAlue

has super-classes
kiinteisto c
is disjoint with
rekisteritontti c, tontti c

siipic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Siipi

has super-classes
rakennuksen osa c

sijoittamislupac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Sijoittamislupa

has super-classes
maankayttolupa c
is disjoint with
maisematyolupa c, poikkeamislupa c, rakentamislupa c

sijoittamislupahakemusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Sijoittamislupahakemus

has super-classes
maankayttohakemus c
is disjoint with
maisematyolupahakemus c, poikkeamislupahakemus c, rakentamislupahakemus c

sisaankayntic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Sisaankaynti

has super-classes
entity c

sisatilac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Sisatila

has super-classes
rakennuksen tila c
has sub-classes
huone c, porrashuone c, vaestonsuoja c
is disjoint with
ulkotila c

sivu urakoitsijac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#SivuUrakoitsija

has super-classes
rakennushankkeen toimija c

suojelualuec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Suojelualue

has super-classes
yleinen alue c
is disjoint with
erityisalue c, katualue c, puistoalue c, torialue c, vaara alue c, vesialue c, virkistys ja matkailualue c

suunnittelijan toimintac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#SuunnittelijanToiminta

has super-classes
association c, error11 c

suunnittelumallic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Suunnittelumalli

has super-classes
rakennussuunnitelma c
is disjoint with
erityissuunnitelma c, paapiirustukset c

tarveselvitysc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Tarveselvitys

has super-classes
rakentamistoimenpiteen osa c

terassic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Terassi

has super-classes
ulkotila c
is disjoint with
kansi c, katos c, luhtikaytava c, parveke c, pergola c

tietojarjestelmac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Tietojarjestelma

has super-classes
software agent c

toimenpiderajoitusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Toimenpiderajoitus

has super-classes
maankayton rajoitus c
is disjoint with
erityisharkinta alue c, rakennuskielto c, rakentamisrajoitus c

tonttic back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Tontti

has super-classes
kiinteisto c
is disjoint with
rekisteritontti c, rekisteroity yleinen alue c

tonttijakoasiac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Tonttijakoasia

has super-classes
alueidenkayttoasia c
is disjoint with
kaava asia c, kiinteistotoimitus c, maankayton rajoittaminen c

tonttijakomenettelyc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Tonttijakomenettely

has super-classes
alueidenkayttoprosessi c

torialuec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Torialue

has super-classes
yleinen alue c
is disjoint with
erityisalue c, katualue c, puistoalue c, suojelualue c, vaara alue c, vesialue c, virkistys ja matkailualue c

toteutussuunnitteluc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Toteutussuunnittelu

has super-classes
rakentamistoimenpiteen osa c

tuomioistuinc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Tuomioistuin

has super-classes
organization c

tyonjohtajac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Tyonjohtaja

has super-classes
rakennushankkeen toimija c
has sub-classes
erityisalan tyonjohtaja c, vastaava tyonjohtaja c

ulkotilac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Ulkotila

has super-classes
rakennuksen tila c
has sub-classes
kansi c, katos c, luhtikaytava c, parveke c, pergola c, terassi c
is disjoint with
sisatila c

vaara aluec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#VaaraAlue

has super-classes
yleinen alue c
is disjoint with
erityisalue c, katualue c, puistoalue c, suojelualue c, torialue c, vesialue c, virkistys ja matkailualue c

vaestonsuojac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Vaestonsuoja

has super-classes
sisatila c

vaikutusaluec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Vaikutusalue

has super-classes
alueidenkayttokohde c
is disjoint with
esitonttikohde c, kaavakohde c, kiinteisto c, maara ala c

valituksen tekoc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#ValituksenTeko

has super-classes
error8 c, maankayttoprosessin osa c

valvojac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Valvoja

has super-classes
rakennushankkeen toimija c

vastaava tyonjohtajac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#VastaavaTyonjohtaja

has super-classes
tyonjohtaja c

vesialuec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Vesialue

has super-classes
yleinen alue c
is disjoint with
erityisalue c, katualue c, puistoalue c, suojelualue c, torialue c, vaara alue c, virkistys ja matkailualue c

viranhaltijac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Viranhaltija

has super-classes
role c
has sub-classes
kaavoittaja c, rakennustarkastaja c

viranomainenc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Viranomainen

has super-classes
organization c

viranomaiskatselmusc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Viranomaiskatselmus

has super-classes
rakentamistoimenpiteen osa c
has sub-classes
loppukatselmus c, osittainen loppukatselmus c

vireilletuloc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Vireilletulo

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, voimaantulo c

virkistys ja matkailualuec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#VirkistysJaMatkailualue

has super-classes
yleinen alue c
is disjoint with
erityisalue c, katualue c, puistoalue c, suojelualue c, torialue c, vaara alue c, vesialue c

voimaantuloc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Voimaantulo

has super-classes
maankayttoprosessin osa c
is disjoint with
hyvaksyminen c, kaynnistaminen c, kumoaminen c, kumoutuminen c, kuuleminen c, kuulutus c, lausuntopyynto c, nahtaville asettaminen c, rakentamistoimenpiteen osa c, raukeaminen c, vireilletulo c

yhdistysc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Yhdistys

has super-classes
oikeushenkilo c

yleinen aluec back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#YleinenAlue

has super-classes
kaavakohde c
has sub-classes
erityisalue c, katualue c, puistoalue c, suojelualue c, torialue c, vaara alue c, vesialue c, virkistys ja matkailualue c
is disjoint with
kaava alue c, kaavatontti c, kortteli c

yleisen alueen suunnitelmac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#YleisenAlueenSuunnitelma

has super-classes
maankayttosuunnitelma c
has sub-classes
katusuunnitelma c
is disjoint with
kaavasuunnitelma c, osallistumis ja arvointisuunnitelma c, rakennussuunnitelma c

yleiskaavac back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Yleiskaava

has super-classes
kaava c
is disjoint with
asemakaava c, maakuntakaava c

yleissuunnitteluc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Yleissuunnittelu

has super-classes
rakentamistoimenpiteen osa c

yritysc back to ToC or Class ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#Yritys

has super-classes
oikeushenkilo c

Object Properties

koostuu aineellisista osistaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#koostuuAineellisistaOsista

has characteristics: asymmetric, transitive, irreflexive

has super-properties
koostuu osista op

koostuu aineettomista osistaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#koostuuAineettomistaOsista

has characteristics: asymmetric, transitive, irreflexive

has super-properties
koostuu osista op

koostuu osistaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#koostuuOsista

has characteristics: asymmetric, transitive, irreflexive

has super-properties
top object property
has sub-properties
koostuu aineellisista osista op, koostuu aineettomista osista op

on yhteydessaop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onYhteydessa

ilmaisee kahden kohdeen välistä spatiaalista yhteyttä

has characteristics: symmetric, irreflexive

has super-properties
top object property

sisaltyy kohteeseenop back to ToC or Object Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#sisaltyyKohteeseen

Huom! Tämä on puhdas ad-hoc -relaatio joka tulisi korvata OGC:n SF:ää yleispäteävmmällä ontologialla joka mahdollistaa topologisten suhteiden ilmaisemisen myös muiden kuin kaksiulotteisten entiteettien osalta. Relaatio ei ole transitiivinen, koska tämän tarkoituksena on yksikäsitteisesti ilmaista, mihin yhteen ja vain yhteen kohteeseen tietty kohde kuuluu (esimerkiksi että jokainen tila kuuluu yhteen ja vain yhteen rakennukseen, sen sijaan yksi tila voi kuulua useaan eri rakennuksen osaan koska kyseiset ositukset voivat olla leikkaavia).

has characteristics: functional, asymmetric, irreflexive

has super-properties
top object property

Data Properties

on bruttoalaa nelioinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onBruttoalaaNelioina

has characteristics: functional

has super-properties
on pinta alaa nelioina dp
has domain
rakennus c
has range
neliometri

on huoneistoalaa nelioinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onHuoneistoalaaNelioina

has characteristics: functional

has super-properties
on pinta alaa nelioina dp
has domain
huoneisto c
has range
neliometri

on kayttoalaa nelioinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onKayttoalaaNelioina

has characteristics: functional

has super-properties
on pinta alaa nelioina dp
has domain
rakennus c
has range
neliometri

on kerroksia kpldp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onKerroksiaKpl

has characteristics: functional

has super-properties
on metriikka arvo dp
has domain
rakennus c
has range

on kerrosalaa nelioinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onKerrosalaaNelioina

has characteristics: functional

has super-properties
on pinta alaa nelioina dp
has domain
rakennus c
has range
neliometri

on kerrostasoalaa nelioinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onKerrostasoalaaNelioina

has characteristics: functional

has super-properties
on pinta alaa nelioina dp
has domain
rakennus c
has range
neliometri

on kiinteistotunnusdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onKiinteistotunnus

has characteristics: functional

has super-properties
on yksiloiva tunniste dp
has domain
kiinteisto c
has range
kiinteistotunnus

on metriikka arvodp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onMetriikkaArvo

tämän ominaisuuden aliominaisuuksia ovat kaikki jonkin metriikan mukaiset ominaisuudet (pinta-alat, tilavuudet jne.).

on paloluokkadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onPaloluokka

Paloluokitus määrittyy koodiston mukaan. Koodistoja ei voi tällä hetkellä hyödyntää upottamalla ontologiaan ulkoisesta lähteestä importin kautta, sillä Y-alustan rajapinta tarjoaa niitä vain JSON-muodossa (ei esim. JSON-LD, Turtle, tai RDF/XML).

has characteristics: functional

has super-properties
top data property
has range
paloluokka

on pinta alaa nelioinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onPintaAlaaNelioina

on porraskirjaindp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onPorraskirjain

has characteristics: functional

has super-properties
on yksiloiva tunniste dp
has range
porraskirjain

on pysyva huoneistotunnusdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onPysyvaHuoneistotunnus

has characteristics: functional

has super-properties
on yksiloiva tunniste dp
has domain
huoneisto c
has range
pysyva huoneistotunnus

on pysyva rakennustunnusdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onPysyvaRakennustunnus

has characteristics: functional

has super-properties
on yksiloiva tunniste dp
has domain
rakennus c
has range
pysyva rakennustunnus

on pysyva tilatunnusdp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onPysyvaTilatunnus

has characteristics: functional

has super-properties
on yksiloiva tunniste dp
has domain
rakennuksen tila c
has range
pysyva tilatunnus

on rakennuksen osan elinkaaren tiladp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onRakennuksenOsanElinkaarenTila

Rakennuksen osan elinkaaren tila määrittyy koodiston mukaan, tässä on päädytty kohdentamaan ominaisuus rakennuksen osaan, sillä se mahdollistaa esimerkiksi rakennuksen siipien toisistaan poikkeavan elinkaaren tilan määrittämisen. Koodistoja ei voi tällä hetkellä hyödyntää upottamalla ontologiaan ulkoisesta lähteestä importin kautta, sillä Y-alustan rajapinta tarjoaa niitä vain JSON-muodossa (ei esim. JSON-LD, Turtle, tai RDF/XML).

has characteristics: functional

has super-properties
top data property
has domain
rakennuksen osa c

on rakennuksen osan kayton tiladp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onRakennuksenOsanKaytonTila

Rakennuksen osan käyttö määrittyy koodiston mukaan, tässä on päädytty kohdentamaan ominaisuus rakennuksen osaan, sillä se mahdollistaa esimerkiksi rakennuksen siipien toisistaan poikkeavan käytössäolotilanteen määrittämisen. Koodistoja ei voi tällä hetkellä hyödyntää upottamalla ontologiaan ulkoisesta lähteestä importin kautta, sillä Y-alustan rajapinta tarjoaa niitä vain JSON-muodossa (ei esim. JSON-LD, Turtle, tai RDF/XML).

has characteristics: functional

has super-properties
top data property
has domain
rakennuksen osa c

on rakennusoikeuttadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onRakennusoikeutta

has characteristics: functional

has super-properties
on metriikka arvo dp
has sub-properties
on rakennusoikeutta kerrosala nelioina dp, on rakennusoikeutta kuutioina dp
has domain
kaavakohde c

on rakennusoikeutta kerrosala nelioinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onRakennusoikeuttaKerrosalaNelioina

has characteristics: functional

has super-properties
on pinta alaa nelioina dp, on rakennusoikeutta dp
has range
neliometri

on rakennusoikeutta kuutioinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onRakennusoikeuttaKuutioina

has characteristics: functional

has super-properties
on rakennusoikeutta dp, on tilavuutta kuutioina dp
has range

on tilavuutta kuutioinadp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onTilavuuttaKuutioina

has characteristics: functional

has super-properties
on metriikka arvo dp
has sub-properties
on rakennusoikeutta kuutioina dp

on yksiloiva tunnistedp back to ToC or Data Property ToC

IRI: http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/ryyo#onYksiloivaTunniste

has characteristics: functional

has super-properties
top data property
has sub-properties
on kiinteistotunnus dp, on porraskirjain dp, on pysyva huoneistotunnus dp, on pysyva rakennustunnus dp, on pysyva tilatunnus dp

Legend back to ToC

c: Classes
op: Object Properties
dp: Data Properties
ni: Named Individuals