Abstract

Ontologia on tuotettu RYTJ:n käsite- ja loogisen tietomallin tuottamisen ohessa, ja se on tämän version kuvaamassa muodossa karkea luonnos RYTJ:n hallinnoimien rakennetun ympäristön tietojen formaalista semanttisesta rakenteesta OWL-ontologiana. Tätä mallia tulkitessa tulee huomioida, että ontologia on tuotettu hyvin nopealla aikataululla laajasta lähtöaineistosta ja sitä ei ole validoitu tuotantokäyttöön.