Suomen ympäristökeskus

Muutosloki

Versio 1.0.0

 • Ensimmäinen julkaisuvversio

20.1.2023

 • Poistettu dokumentaatio-sivulta Kaavatietomallista kopioitu sisältö, lisätty yleistä-osa, kuvattu muihin standardeista käytetyt tietotyypit ja lueteltu otsikoina kaikki tietomallin nykyiset luokat.
 • Valmisteluja 1.0-julkaisuversion tekemiseen: README, Johdanto, sivujen statustiedot.
 • Lisätty laatusäännöt -sivu, jossa toistaiseksi yleisten laatusääntöjen lisäksi vain Osoite-rajapintaan liittyvät vaatimukset.
 • Poistettu Lisätiedot-luokka, joka oli jäänyt jo aiemmin tarpeettomaksi.
 • Korjattu typo dokumentaatio-sivun luokan nimessä (AbstraktiSuurenArvo -> AbstraktiSuureenArvo).

2.1.2023

 • Lisätty vocabulary-tagit koodistoille LuvanElinkaaritila, PäätöksenElinkaaritila ja LupahakemuksenElinkaaritila, fixes #13, #17, #19

20.12.2022

 • Lisätty uusi koodisto LupahakemuksenElinkaaritila ja sitä käyttävä attribuutti RakennetunYmpäristönLupahakemus.elinkaaritila, fixes #10
 • Muutettu koodisto AbstraktiLuvanElinkaaritila-koodisto konkreettiseksi LuvanElinkaaritila-luokaksi, fixes #11

19.12.2022

 • Lisätty RakennetunYmpäristönLupapäätös.päätöksenTulos, fixes #2.
 • Lisätty uudet luokat Asiakirja (interface) ja Asiasana (DataType), muutettu Asiakirja-DataType rajapinnaksi (interface), fixes #3.
 • Lisätty koodistot HenkilötietosisällönLaji, AsiakirjanJulkisuusluokka ja AsiakirjanSaavutettavuusluokka, viimeksi mainittu ilman viittausta Y-alustan koodistoon, fixes #4
 • Lisätty AlueidenkäyttöJaRakentamisasia-luokkaan attribuutti diaarinumero, fixes #5
 • Lisätty AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös-luokkaan attribuutti ohjaavaSäädös:Säädösviite [0..*], fixes #6
 • Lisätty RakennetunYmpäristönLupa-luokkaan attribuutti lupaTunnus:CharacterString, fixes #8
 • Uudelleennimetty RakennetunYmpäristönLupa-luokan assosiaatiot siten, että luokalla ei ole kahva määräys-nimistä assosiaatiota, fixes #9.

8.12.2022

 • Lisätty edellisessä päivityksessä vahingossa puuttumaan jäänyt UML-luokkakaaviosisältö.

29.11.2022

 • Lisätty luokkaan AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös uusi pakollinen attribuutti elinkaaritila.

14.10.2022

Tarkennettu ehdollisen suuren arvon rakennetta. Muutos mahdollistaa monimutkaistenkin propositiologiikan ehtojen ilmaisemisen vaihtoehtoisten suureiden arvojen määräytymisen ehtoina.

 • EhdollinenSuureenArvo on nyt uudelleennimetty kuvaavammin VaihtoehtoinenSuurenArvo-luokaksi.
 • Luotu uusi luokka EhdollinenSuureenArvo, joka kuvaa yhtä vaihtoehtoista arvoista, jonka valinta riippuu ehdon totuusarvosta.
 • Luotu uusi rajapintaluokka Ehto, jonka toteuttavat luokat Ehtolause ja SuureenArvoEhto (vastaa aiempaa Ehto-luokkaa).
 • Korvattu negaatio-attribuutti yleisemmällä arvoOperaattori-attribuutilla ja luotu sille koodisto ArvonOperaattori.
 • Poistettu tarpeettomaksi käynyt AbstraktiLisätiedonLaji-koodistoluokka.
 • AbstraktiSuureenArvo-luokan arvo-attribuutin kardinaliteetti voi nyt olla enemmän kuin 1: konkreettinen tarve tähän tulee Kaavamääräyksistä, joissa tarvitaan useampia eri tyyppisiä arvoja, esim. Vaatimus prof-ak/vaat-sallittu-kerrosala-lisatiedot, jossa suureen “käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta” tulee voida sisältää sekä käyttötarkoitukseen viittaavan koodiarvon että numeerisen arvon.

10.6.2022

Tuotu OsallistumisJaArviointisuunnitelma-luokka osaksi yhteisiä komponentteja. Tarvitaan täsmälleen samanlaisena ainakin Kaavatiedot-, Kaupunkiseutusuunnitelma- ja Rakennusjärjestys-tietomalleissa.

27.5.2022

Viety sekä Kaupunkiseutusuunnitelmassa että Rakennusjärjestyksessä tarvittava SuureenArvo ja siihen liittyvät luokat osaksi yhteisiä komponentteja.

 • Lisätty luokat AbstraktiSuureenArvo, SuureenArvo, Suure, EhdollinenSuureenArvo, Ehtolause ja Ehto.
 • Muutettu seuraavien attribuuttien nimet selkeyden vuoksi:
  • Ajanhetkiarvo.arvo -> aika,
  • Aikaväliarvo.arvo -> aikaväli,
  • GeometriaArvo.arvo -> geometria,
  • Koodiarvo.arvo -> koodi,
  • NumeerinenArvo.arvo -> numero,
  • Tunnusarvo.arvo -> tunnus ja
  • Tekstiarvo.arvo -> teksti
 • Korvattu attribuutti Tietoyksikkö.arvo:OminaisuudenArvo attribuutilla Tietoyksikkö.ominaisuus:SuureenArvo ja poistettu AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys.lisätieto. Käyttämällä SuureenArvo-luokkaa voidaan tarkemmin määrätä Tietoyksikön arvot, kun määrättävän arvo suure on eksplisiittisesti annettu. Näin samaan Tietoyksikköön voidaan lisätä useita eri suureiden arvoja
 • Poistettu attribuutti MääräyksestäPoikkeaminen.poikkeavaLisätieto ja MääräyksestäPoikkeaminen.poikkeavaArvo, korvattu attribuutilla MääräyksestäPoikkeaminen.poikkeavaOminaisuus.