: Public abstract Interface
Created: 14.10.2021 10.00.37
Modified: 27.5.2022 14.06.18
Project:
Advanced:
Operation
Public
yksilöiväTunnus():CharacterString
Details:
Sequential
Public
nimi( kielikoodi: LanguageCode,
):CharacterString
Details:
Sequential
Notes: Palauttaa toimijan nimen annetulla kielellä<br/>
Element Source Role Target Role
«FeatureType» AlueidenkäyttöJaRakentamisasia
Class  
Name: vastuutaho
 
Name:  
 
Details:
 
Element Source Role Target Role
«FeatureType» AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys
Class  
Name:  
 
Name: antaja
 
Details:
 
«FeatureType» Käsittelytapahtuma
Class  
Name:  
 
Name: käsittelijä
 
Details:
 
«FeatureType» RakennetunYmpäristönLupa
Class  
Name:  
 
Name: myöntäjä
 
Details:
 
«FeatureType» RakennetunYmpäristönLupa
Class  
Name:  
 
Name: haltija
 
Details:
 
«FeatureType» AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös
Class  
Name:  
 
Name: tekijä
 
Details:
 
«FeatureType» RakennetunYmpäristönLupahakemus
Class  
Name:  
 
Name: hakija
 
Details:
 
Asiakirja
Interface  
Name:  
 
Name: vahvistaja
 
Details:
 
Property Value
isFinalSpecialization: 0
Object Type Connection Direction Notes
Henkilö Interface Generalization From  
Organisaatio Interface Generalization From