Suomen ympäristökeskus

RY-yhteiset komponentit - UML-luokkakaaviot

UML-tietomalli ladattavissa sekä Enterprise Architect-muodossa (Firebird DB, feap) että XMI-muodossa.