Suomen ympäristökeskus

Loogisen tason tietomalli - UML-luokkakaaviot

UML-tietomalli ladattavissa sekä Enterprise Architect-muodossa (Firebird DB, feap) että XMI-muodossa.