Suomen ympäristökeskus

Muutosloki

Versio 1.0.1 (9.9.2022)

 • Korjattu luokan RakennusjärjestyksenMääräys attribuutin kohdistus nimi muotoon kohdetyyppi, koska luokalla oli jo peritty assosiaatio nimeltä kohdistus.
 • Lisätty puuttuneita rajoitteita luokkiin RakennusjärjestyksenMääräys, ErityispiirteinenAlue ja Suunnittelutarvealue.

Versio 1.0.0 (8.9.2022)

 • Korjattu kirjoitusvirheitä loogisen tietomallin dokumentaatiossa.

26.8.2022

 • Lisätty uusi attribuutti RakennusjärjestyksenMääräys.määräysteksti, jotta kuhunkin määräykseen liitettävää määräystekstiä varten ei tarvitse käyttää RakennusjärjestyksenMääräys.ominaisuus -attribuuttia suureen arvona “Määräysteksti”.
 • Muutettu avainsanoituksen mallia siten, että määräykseen liitetyt avainsanat eivät ole osa RakennusjärjestyksenMääräys-luokkaa, vaan määräyksiin viitataan ulkopäin MääräyksenAvainsana-tietotyypin kautta. Näin hyväksyttyyn rakennusjärjestyksen määräykseen voidaan myöhemmin liittää uusia avainsanoja tai poistaa niintä muuttamatta itse määräysten tietosisältöä. Lisätty uusi kaavio “Avainsanat” kuvaamaan avainsanojen käyttöä.
 • Lisätty attribuutti Kohdetyyppirajaus.negaatio jotta voidaan kohdistaa määräyksiä sellaisiin alueisiin/kohteisiin, jotka eivät ole annettua tyyppiä. Näin voidaan myös luopua MääräyksenKohdetyyppi-koodistossa negaatiotyyppisistä arvoista, kuten “Asemakaavan ulkopuolinen alue”, ja voidaan määritellä kohdistus tyyppiä ‘asemakaavan ulkopuolinen alue, joka ei kuitenkaan ole ranta-alue’.
 • Päivitetty UML-mallin dokumentaatio vastaamaan tehtyjä muutoksia.

18.8.2022

 • Lisätty uusi DataType Avainsana, joka mahdollistaa avainsanojen käytön myös RakennusjärjestyksenAvainsana-koodiston ulkopuolelta. RakennusjärjestyksenMääräys.avainsana-attribuutti on nyt tyypiltään Avainasana. Lisätty rajoite RakennusjärjestyksenMääräys-luokan perittyyn attribuuttiin ryhmä: se voi nyt olla tyypiltään vain RakennusjärjestyksenMääräysryhmä tai sen perillinen.
 • Lisätty koodistojen sanastolinkit CodeList-luokkien vocabulary-tageiksi.

17.8.2022

 • Poistettu koodistot AlueenErityispiirteenLaji ja OsallisenHuomionninLaji, ja vastaavasti niitä käyttäneet attribuutit RakennusjärjestyksenMääräys.vaadittuOsallisenHuomiointi ja EritysipiirteinenAlue.erityispiirteenLaji.
 • Lisätty UML-luokkien tekstimuotoinen dokumentaatio.
 • Lisätty käsitteiden kuvaukset.

15.8.2022

 • Lisätty uusi luokka Kohdetyyppirajaus (DataType), uudelleennimetty koodisto MääräyksenAluetyyppirajoitus -> Kohdetyyppi. Uudelleennimetty ja tyypitetty attribuutti RakennusjärjestyksenMääräys.aluetyyppirajoitus:MääräyksenAluetyyppirajoitus -> RakennusjärjestyksenMääräys.kohdistus:Kohdetyyppirajaus. Uusi rakenne mahdollistaa myös ulkoisten koodistojen (esim. asemakaavan kaavamääräyslaji/käyttötarkoitus tai Rakennusluokitus) käytön määräysten kohdistamiseen.

16.6.2022

 • Lisätty takaisin ErityispiirteinenAlue.erityispiirteenLaji ja sen koodisto AlueenErityispiirteenLaji, mahdollinen tarve (maanlämpö, porakaivot yms.)
 • Lisätty attribuutti RakennusjärjestyksenMääräysryhmä.pykälänumero

10.6.2022

 • Lisätty OsallistumisJaArviointisuunnitelma Yhteiset tietokomponentit -paketista (assosiaatio Rakennusjärjestys-luokkaan)
 • Poistettu ErityispiirteinenAlue.erityispiirteenLaji ja sen koodisto AlueenErityispiirteenLaji, ei tunnistettua tarvetta.
 • Uudelleennimetty RakennusjärjestyksenPykälä -> RakennusjärjestyksenMääräysryhmä. Pykälällä on vahva assosiaatio tiettyyn pykälänumeroon, mitä halutaan tässä välttää: numerointi voi poiketa saman Rakennusjärjestyksen eri versioissa ilman että ryhmä muuttuu (juokseva pykälänumerointi).
 • Lisätty RakennusmääräyksenRyhmän-luokkaan rajoitus koskien jäseniä (vain RakennusjärjestyksenMääräys)