Suomen ympäristökeskus

Käsitteet ja määritelmät

 1. Käsitekaavio
 2. Käsitteet
  1. Rakennusjärjestys
  2. Rakennusjärjestyksen elinkaaren vaihe
  3. Rakennusjärjestyksen hyväksyjä
  4. Rakennusjärjestyksen hyväksymispäätös
  5. Rakennusjärjestyksen hallinnollinen alue
  6. Rakennusjärjestyksen vuorovaikutustapahtuma
  7. Rakennusjärjestyksen käsittelytapahtuma
  8. Rakennusjärjestyksen liite
  9. Rakennusjärjestyksen määräysryhmä
  10. Rakennusjärjestyksen aihepiiri
  11. Rakennusjärjestyksen määräys
  12. Määräyksen aluerajaus
  13. Määräyksen aluetyyppirajoitus
  14. Erityispiirteinen alue
  15. Rakennusjärjestyksen määräyksen avainsana
  16. Suure
  17. Suureen arvo
  18. Määräyksen arvo
  19. Ehdollinen suureen arvo
  20. Määräys suunnittelutarvealueesta
  21. Suunnittelutarvealue

Käsitekaavio

Rakennusjärjestyksen tietomallin keskeiset käsitteet

Käsitteet

Rakennusjärjestys

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä

Termi: rakennusjärjestys
Määritelmä: kunnan antamat paikalliset olosuhteet huomioon ottavat määräykset suunnitelmallisesta ja sopivasta rakentamisesta, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisesta, ympäristöhaittojen huomioon ottamisesta sekä hyvän elinympäristön toteuttamisesta ja säilyttämisestä

http://uri.suomi.fi/terminology/mrl/concept-160 

Rakennusjärjestyksen elinkaaren vaihe

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen elinkaaren vaihe
Määritelmä: tieto rakennusjärjestykselle määritellyn elinkaarikoodiston mukaisesta elinkaaren vaiheesta

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1005 

Rakennusjärjestyksen hyväksyjä

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen hyväksyjä
Määritelmä: julkishallinnon organisaatio, joka on hyväksynyt tai jolla on oikeus hyväksyä rakennusjärjestys

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1008 

Rakennusjärjestyksen hyväksymispäätös

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen hyväksymispäätös
Määritelmä: hallintopäätös, jolla hyväksytään laadittu rakennusjärjestys tai sen muutos sen laatijaorganisaation puolesta

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1007 

Rakennusjärjestyksen hallinnollinen alue

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen hallinnollinen alue
Määritelmä: hallinnollinen alue, jota rakennusjärjestys koskee

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1001 

Rakennusjärjestyksen vuorovaikutustapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen vuorovaikutustapahtuma
Määritelmä: rakennusjärjestyksen laadinta- tai muutosprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota osallisille ja muille kiinnostuneille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja antaa palautetta valmisteilla olevasta rakennusjärjestyksestä tai sen osasta.

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1006 

Rakennusjärjestyksen käsittelytapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen käsittelytapahtuma
Määritelmä: rakennusjärjestyksen käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta sen elinkaaren tila voi muuttua

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1004 

Rakennusjärjestyksen liite

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen liite
Määritelmä: rakennusjärjestykseen liitetty asiakirja, joka ei sisällä rakennusjärjestyksen oikeusvaikutteista tietoa

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1003 

Rakennusjärjestyksen määräysryhmä

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen määräysryhmä
Määritelmä: nimetty ryhmä yhteenkuuluvia rakennusjärjestyksen määräyksiä

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1 

Rakennusjärjestyksen aihepiiri

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen aihepiiri
Määritelmä: rakennusjärjestyksen määräystä tai niiden ryhmää koskeva teemaluokka

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-2 

Rakennusjärjestyksen määräys

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen määräys
Määritelmä: rakennusjärjestykseen sisältyvä velvoittava säännös, joka määrittää rakentamista tai rakennetun ympäristön hoitoa

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-0 

Määräyksen aluerajaus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: määräyksen aluerajaus
Määritelmä: aluerajaus, jonka avulla rakennusjärjestyksen määräyksiä voidaan kohdistaa alueellisesti

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-3 

Määräyksen aluetyyppirajoitus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: määräyksen aluetyyppirajoitus
Määritelmä: alueen tyyppiin perustuva määräyksen aluerajaus

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1000 

Erityispiirteinen alue

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: erityispiirteinen alue
Määritelmä: rakennusjärjestyksessä geometriana määriteltävä määräyksen aluerajaus

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-4 

Rakennusjärjestyksen määräyksen avainsana

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: rakennusjärjestyksen määräyksen avainsana
Määritelmä: määräyksen sisältöä kuvaava sana tai muu merkkijono

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-1002 

Suure

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suure
Määritelmä: jokin, joka on mitattavissa tai jonka suuruus on määritettävissä
Huomautus: Lähde: Tieteen termipankki 02.02.2022 (TEPA-termipankki)

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-19 

Suureen arvo

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: suureen arvo
Määritelmä: Suureen mitattu tai muuten määritetty arvo

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-8 

Määräyksen arvo

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: määräyksen arvo
Määritelmä: Suureen arvo, joka on osa rakennusjärjestyksen määräyksen tietosisältöä

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-6 

Ehdollinen suureen arvo

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: ehdollinen suureen arvo
Määritelmä: Suureen arvo, joka määrittyy yhden tai useamman muun suureen arvon tai niiden yhdistelmän perusteella

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-7 

Määräys suunnittelutarvealueesta

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennusjärjestys

Termi: määräys suunnittelutarvealueesta
Määritelmä: rakennusjärjestyksen määräys, jolla määrätään yksi tai useampi alue suunnittelutarvealueeksi

http://uri.suomi.fi/terminology/rakjarj/concept-5 

Suunnittelutarvealue

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä

Termi: suunnittelutarvealue
Määritelmä: asemakaava-alueen ulkopuolella oleva alue, jossa on havaittavissa tai odotettavissa tarvetta alueidenkäytön yksityiskohtaiseen suunnitteluun

http://uri.suomi.fi/terminology/mrl/concept-167