Suomen ympäristökeskus

Käsitemalli

Tällä sivulla esitellyt käsitteet ovat luettavissa yhteentoimivuusalustan sanasto-työkalussa. Käsitemallin nimiavaruus on rytj-mkr.

 1. Käsitemalli
  1. Graafinen käsitekaavio
  2. Käsitteet
   1. Maankäyttörajoitus
   2. Maankäyttörajoituksen laji
   3. Maankäyttörajoituksen voimaantulotapa
   4. Päätöksentekijä
   5. Maankäyttörajoituksen käsittelytapahtuma
   6. Rakennuskielto
   7. Rakentamisrajoitus
   8. Toimenpiderajoitus
   9. Suunnittelutarvealue

Graafinen käsitekaavio

Maankäyttörajoitusten käsitteet sanastot.suomi.fi -käsitemallina

Käsitteet

Maankäyttörajoitus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttörajoitus

Termi: maankäyttörajoitus
Määritelmä: yläkäsite kaavoitus- ja rakentamislain toimenpiderajoitukselle, rakentamisrajoitukselle, rakennuskiellolle ja erityisharkinta-alueelle

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-mkr/concept-0 

Maankäyttörajoituksen laji

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttörajoitus

Termi: maankäyttörajoituksen laji
Määritelmä: kaavoitus- ja rakentamislain mukaisen maankäyttörajoituksen nimitys

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-mkr/concept-2 

Maankäyttörajoituksen voimaantulotapa

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttörajoitus

Termi: maankäyttörajoituksen voimaantulotapa
Määritelmä: kaavoitus- ja rakentamislakiin perustuva tapa tai menettely, jonka johdosta maankäyttörajoitus on tullut voimaan

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-mkr/concept-9 

Päätöksentekijä

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttörajoitus

Termi: päätöksentekijä
Määritelmä: viranomainen tai toimielin, joka on tehnyt päätöksen maankäyttöpäätöksestä

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-mkr/concept-3 

Maankäyttörajoituksen käsittelytapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttörajoitus

Termi: maankäyttörajoituksen kasittelytapahtuma
Määritelmä: maankäyttörajoituksen käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta elinkaaren tila voi muuttua

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-mkr/concept-7 

Rakennuskielto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttörajoitus

Termi: rakennuskielto
Määritelmä: kunnan antama tai suoraan laista johtuva kaavan laatimisen tai muuttamisen turvaava rakentamista koskeva määräaikainen ja ehdoton kielto.

http://uri.suomi.fi/terminology/mrl/concept-161 

Rakentamisrajoitus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttörajoitus

Termi: rakentamisrajoitus
Määritelmä: suoraan laista johtuva tai kaavassa määrätty rakentamista koskeva pysyvä ja ehdoton rajoitus, jolla estetään kaavan vastainen rakentaminen.

http://uri.suomi.fi/terminology/mrl/concept-165 

Toimenpiderajoitus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttörajoitus

Termi: toimenpiderajoitus
Määritelmä: kunnan antama, suoraan laista johtuva tai kaavassa määrätty maisemaa muuttavaa toimenpidettä koskeva rajoitus, jolla pyritään maisematyön luvanvaraisuuteen.

http://uri.suomi.fi/terminology/mrl/concept-166 

Suunnittelutarvealue

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttörajoitus

Termi: suunnittelutarvealue
Määritelmä: suoraan lain nojalla tapauskohtaisesti harkittava tai kunnan määrittämä asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseva alue, jolla rakentamisen edellytystenturvaamiseksi tarvitaan alueiden käytön suunnittelua tai erityistä harkintaa uuden rakentamisen sijoittamisessa.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-mkr/concept-8