Suomen ympäristökeskus

Soveltamisprofiili

 1. Soveltamisprofiili
  1. Johdanto
  2. Koodistot
   1. Käsittelytapahtuman laji
  3. Maankäyttörajoituksen lajien arvot
   1. Asemakaavan rakennuskielto
   2. Asemakaavan toimenpiderajoitus
   3. Yleiskaavan rakennuskielto
   4. Yleiskaavan toimenpiderajoitus
   5. Yleiskaavan rakentamisrajoitus
   6. Yleiskaavan suunnittelutarvealue
   7. Maakuntakaavan rakentamisrajoitus
   8. Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealue

Johdanto

Tämän dokumentin vaatimukset ja suositukset muodostavat maankäyttörajoitusten loogisen tietomallin soveltamisprofiilin maankäyttörajoitus-aineistoille. Soveltamisprofiili kuvaa ne maankäyttörajoitukset ja lisävaatimukset, joita tulee noudattaa maankäyttörajoitusten tietomallin UML-kielisen kuvauksen ja sen sanallisen dokumentaation soveltamisessa maankäyttörajoitusten tietoaineistojen kuvaamiseen.

Koodistot

Käsittelytapahtuman laji

Vaatimus 
prof-mkr/vaat-maankayttorajoituskasittelytapahtuma

Luokan AbstraktiKasittelytapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa MaankayttorajoitustenKasittelytapahtumanLaji.

Maankäyttörajoituksen lajien arvot

Seuraavat Maankäyttörajoituksen laji-koodiston arvojen soveltamisohjeet huomioidaan vain Maankayttorajoitus-luokan voimaantuloTapa-attribuutin arvon ollessa Päätöksellä annettu maankäyttörajoitus. Automaattinen maankäyttörajoitus ja Voimassa olevan maankäyttöpäätöksen rajoitus tapauksissa Maankayttorajoitus-luokan arvo-attribuutin arvo generoidaan automaattisesti tietojärjestelmässä kaavatietomallista ennalta määriteltyjen sääntöjen mukaisesti. Maankäyttörajoituksen voimaantuloTapa -attribuutin kanssa mahdolliset esiintyvät rajoituksenLaji-attribuutin arvot on esitelty luvussa Elinkaarisäännöt-sivulla.

Asemakaavan rakennuskielto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaankayttorajoituksenLaji/code/01

Vaatimus 
prof-mkp/vaat-asemakaavan-rakennuskielto

Ilmaisee, että kyseinen maankäyttörajoitus koskee asemakaavan rakennuskieltoa.

Vaatimus 
prof--mkp/vaat-asemakaavan-rakennuskielto-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä TekstiArvo, joka kuvaa asemakaavan rakennuskiellon informatiivisen sisällön tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Asemakaavan toimenpiderajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaankayttorajoituksenLaji/code/02

Vaatimus 
prof-mkp/vaat-asemakaavan-toimenpiderajoitus

Ilmaisee, että kyseinen maankäyttörajoitus koskee asemakaavan toimenpiderajoitusta.

Vaatimus 
prof--mkp/vaat-asemakaavan-toimenpiderajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä TekstiArvo, joka kuvaa asemakaavan toimenpiderajoituksen informatiivisen sisällön tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Yleiskaavan rakennuskielto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaankayttorajoituksenLaji/code/03

Vaatimus 
prof-mkp/vaat-yleiskaavan-rakennuskielto

Ilmaisee, että kyseinen maankäyttörajoitus koskee yleiskaavan rakennuskielto.

Vaatimus 
prof--mkp/vaat-yleiskaavan-rakennuskielto-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä TekstiArvo, joka kuvaa yleiskaavan rakennuskiellon informatiivisen sisällön tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Yleiskaavan toimenpiderajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaankayttorajoituksenLaji/code/04

Vaatimus 
prof-mkp/vaat-yleiskaavan-toimenpiderajoitus

Ilmaisee, että kyseinen maankäyttörajoitus koskee yleiskaavan toimenpiderajoitusta.

Vaatimus 
prof--mkp/vaat-yleiskaavan-rakennuskielto-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä TekstiArvo, joka kuvaa yleiskaavan toimenpiderajoituksen informatiivisen sisällön tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Yleiskaavan rakentamisrajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaankayttorajoituksenLaji/code/05

Vaatimus 
prof-mkp/vaat-yleiskaavan-rakentamisrajoitus

Ilmaisee, että kyseinen maankäyttörajoitus koskee yleiskaavan rakentamisrajoitusta.

Vaatimus 
prof--mkp/vaat-yleiskaavan-rakennuskielto-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä TekstiArvo, joka kuvaa yleiskaavan toimenpiderajoituksen informatiivisen sisällön tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Yleiskaavan suunnittelutarvealue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaankayttorajoituksenLaji/code/06

Vaatimus 
prof-mkp/vaat-yleiskaavan-erityisharkinta-alue

Ilmaisee, että kyseinen maankäyttörajoitus koskee yleiskaavan suunnittelutarvealue.

Vaatimus 
prof--mkp/vaat-yleiskaavan-yleiskaavan-erityisharkinta-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä TekstiArvo, joka kuvaa yleiskaavan suunnittelutarvealueen informatiivisen sisällön tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Maakuntakaavan rakentamisrajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaankayttorajoituksenLaji/code/07

Vaatimus 
prof-mkp/vaat-maakuntakaavan-rakentamisrajoitus

Ilmaisee, että kyseinen maankäyttörajoitus koskee maakuntakaavan rakentamisrajoitusta.

Vaatimus 
prof--mkp/vaat-maakuntakaavan-rakentamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä TekstiArvo, joka kuvaa maakuntakaavan rakentamisrajoituksen informatiivisen sisällön tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaankayttorajoituksenLaji/code/08

Vaatimus 
prof-mkp/vaat-erityisharkinta-alue

Ilmaisee, että kyseinen maankäyttörajoitus koskee rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealuetta

Vaatimus 
prof--mkp/vaat-erityisharkinta-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä TekstiArvo, joka kuvaa rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueen informatiivisen sisällön tietojärjestelmissä tai rekistereissä.