: Public Note
Created: 1.6.2022 9.57.50
Modified: 25.8.2022 16.46.35
Project:
Advanced:
Kaavalajikoodiston sitovan tonttijaon mukainen tontti (1003), johdetaan esitonteille kaavan kaavamääräykseksi.<br/>