Suomen ympäristökeskus

Projektitiimi

Ubigulta työhön osallistuivat:

  • Marko Kauppi
  • Ville Koivisto

Sidosryhmät

Työtä on käsitelty semanttisen yhteentoimivuuden työryhmässä ja sitä on ohjannut ympäristöministeriö.

Ympäristöministeriöstä työn ohjaukseen osallistuivat:

  • Anssi Hänninen
  • Jari Vaarma