Suomen ympäristökeskus

XML-skeeman generointi ShapeChange-työkalulla

Generointi suoraan EAP-tiedostosta toimii vain Windows-ympäristössä (vaatii DLL-tiedoston asennuksen), ks. https://shapechange.net/get-started/

TODO