Suomen ympäristökeskus

Kaavatietomallin XML-skeema

KAATIO-projektissa käytettävät kaavatiedon XML-skeemat kuvaavat Kaavatietomallin version 1.1 loogisen tietomallin mukaisen fyysisen tietomallin GML-sovellusskeemana, jossa elementtien, attribuuttien ja assosiaatioiden nimet on käännetty englanninkielelle.

Skeematiedostot: land-use-decision-core-1.1.0, localization-1.0.0.xsd, spatial-plan-1.1.0.xsd.