Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräykset - Rakennuspaikka

Rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakennuspaikka

Vaatimus 
sp-yk/vaat-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisätieto jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia Koodiarvo joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, saa rakennuspaikkaan rakentaa vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Esimerkkejä:

  • Asunnon rakennuspaikka voidaan määritellä käyttötarkoituskohdistus-lisätiedon Rakennusluokituksen 2018:n mukaisella arvolla Asuinrakennukset.

  • Loma-asunnon rakennuspaikka voidaan määritellä käyttötarkoituskohdistus-lisätiedon Rakennusluokituksen 2018:n mukaisella arvolla Vapaa-ajan asuinrakennukset.

  • Saunan rakennuspaikka voidaan määritellä käyttötarkoituskohdistus-lisätiedon Rakennusluokituksen 2018:n mukaisella arvolla Saunarakennukset.

  • Maatalouden talouskeskuksen rakennuspaikka voidaan määritellä kahden käyttötarkoituskohdistus-lisätiedon yhdistelmällä, arvoina Rakennusluokituksen 2018:n mukaiset Asuinrakennukset ja Maatalousrakennukset ja eläinsuojat yhdistelmällä.

Vaatimus 
sp-yk/vaat-rakennuspaikka-tuulivoimayleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisissa yleiskaavoissa tuulivoimalan rakennuspaikka tulee kuvata kaavamääräyslajilla Rakennuspaikka, joka sijaitsee spatiaalisesti sellaisen Kaavakohteen sisällä, johon liittyy kaavamääräyslaji Tuulivoimala-alue.

Vaatimus 
sp-yk/vaat-tuulivoimalan-suureet

Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a § mukaisissa yleiskaavoissa käytettäessä kaavamääräyslajikoodeja Tuulivoimaloiden määrä ja/tai Tuulivoimalan enimmäiskorkeus tulee liittyä sellaiseen Kaavakohteeseen, johon liittyy myös kaavamääräyslaji Tuulivoimala-alue.

Vaatimus 
sp-yk/vaat-44-72-lisatieto

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 § ja 72 § mukaisissa yleiskaavoissa tulee Rakennuspaikkaan liittyä kaavamääräyksen lisätiedonlaji-koodiston koodi Rakennusluvan peruste ja tämän arvona Yleiskaavan oikeusvaikutukset -koodiston arvo, joka vastaa rakennusluvan perusteena toimivaa pykälää, mikäli kohde määräyksineen toimii rakennusluvan perusteena.