Suomen ympäristökeskus

# Muutosloki

  • Kaikki koodien “olemusta” kuvaavat vaatimus-tasoiset laatusäännöt on siirretty Yhteentoimivuusalustan koodien kuvauskenttiin (DESCRIPTION) - esimerkiksi Vaatimus: “Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa eritasolittymän.” Näitä on poistettu täältä laatusäännöistä ja siirretty Y-alustalle koodistojen yhteyteen n. 100 kpl yleiskaavan osalta.
  • Vaatimukset, että kaavamääräykselle ei saa esittää arvoa, on poistettu.
  • Vaatimukset lisätietojen käyttämisestä tai siitä, että niitä ei saa käyttää, on yleistetty ylätason määräyskategorioittain (ns. suureet vs. muut määräykset)
  • Kaikki sisäkkäiset (“nested”) Geometria-arvojen esittämiset arvojen sisältä on poistettu.
  • Sivustorakenne päivitetty vastaamaan paremmin uusia koodistorakenteita
  • Mukaan tuotu havainnollistavia esimerkkejä koodien käytöstä
  • Koodistoviittaukset ja selitteet päivitetty kaavamääräyskokoelmatyön mukaisiksi