Suomen ympäristökeskus

Laatusäännöt

Nämä laatusäännöt laajentavat Kaavatietomallin yleisiä laatusääntöjä.

Yleiset säännöt

Vaatimus 
sp-yk/arvot

Ellei tarkemmin ole määritetty, arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Suositus 
sp-yk/suos-asiakirja

Mikäli kaavakohteeseen liittyen on laadittu jokin suunnitelma, selvitys, raportti tai muu asiakirja, on suositeltavaa linkittää se kaavamääräykseen liiteAsiakirja-assosiaation avulla.

Suositus 
sp-yk/suos-liittyvakohde

Kaavakohde voidaan linkittää toisiin Kaavakohteisiin assosiaation Liittyvä kohde arvojen avulla.