Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - kehittämisperiaatteet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/alueJotaKoskeeKehittamisperiaate

  1. Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/yhdyskuntarakenteenLaajenemissuunta

Vaatimus 
sp-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Koodiarvo Kaavamääräyslaji-koodiston arvoa, jotka sisältyy määrityshierarkioihin Aluevaraus ja Yleiskaava ja joiden avulla voidaan kuvata laajenevan yhdyskuntarakenteen käyttötarkoitukset. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
sp-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-geometria

Kaavakohteen, johon liittyy Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta -lajin kaavamääräys, geometria-attribuutin arvon tulee olla pistemäinen, ja sen tulee sijaita paikassa, josta yhdyskuntarakenne laajenee arvo-attribuutin osoittamaan suuntaan.