Suomen ympäristökeskus

Kehittämisalue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/kehittamisAlue

Vaatimus 
sp-yk/vaat-kehittamisalue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

  • yksi Numeerinen arvo joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jona kehittämisalue-status on voimassa. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
  • yksi Ajanhetkiarvo joka kuvaa päivämäärän, johon saakka kehittämisalue-status on voimassa.

Lisäksi arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.