Suomen ympäristökeskus

Yleiskaavan aluevaraukset

Vaatimus 
sp-yk/vaat-aluemainen-aluevaraus

Yleiskaavan aluevaraus on Kaavakohde-luokan objekti, jonka geometria-attribuutin kuvaama geometria on aluemainen.

Vaatimus 
sp-yk/vaat-aluevaraus-maar

Yleiskaavan aluevaraus liittyy assosiaatiolla maarays yhteen tai useampaan sellaiseen Kaavamaarays-luokan objektiin, jonka laji-attribuutin arvo on jokin Kaavamääräyslaji-koodiston arvoista, joka sisältyy määrityshierarkioihin Aluevaraus ja Yleiskaava. Aluevarauksen pääkäyttötarkoitus osoitetaan lisätiedonlajilla Pääkäyttötarkoitus.