Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräykset - tontti

Tontti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/tontti Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-tontti-liittyvakohde

Kaavakohteeseen, johon liittyy kaavamääräyslaji-koodi Sitovan tonttijaon mukainen tontti(http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/sitovanTonttijaonMukainenTontti) tai Ohjeellinen tontti, tulee ‘'’Liittyvä kohde’’’ -assosiaation avulla linkittää se (Aluevaraus)[/../../aluevaraukset/index.md], jonka sisälle tontti spatiaalisesti sijoittuu.

Sitovan tonttijaon mukainen tontti

Vaatimus 
sp-ak/vaat-sitova-tonttijako

Sitovan tonttijaon mukainen tontti kuvataan siten, että Kaavakohteeseen liittyy kaavamääräyslaji-koodiston koodi Sitovan tonttijaon mukainen tontti.

Ohjeellinen tontti

Vaatimus 
sp-ak/vaat-ohjeellinen-tontti

Ohjeellinen tontti kuvataan siten, että Kaavakohteeseen liittyy kaavamääräyslaji-koodiston koodi Ohjeellinen tontti.