Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräykset - suureet

Suure-tyyppisillä kaavamääräyksillä tarkoitetaan tässä Kaavamääräys-koodiston koodeja, jotka sisältyvät määrityshierarkiaan Suure.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-arvot

Tyypiltään suuremaisille kaavamääräyksille on arvo-attribuutin arvona annettava täsmälleen yksi Numeerinen arvo, paitsi jos määräys kuuluu alaluokkaan Nimistö, jolloin arvon tulee olla tyyppiä Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä).

Vaatimus 
sp-ak/vaat-suureet-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.