Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräykset - suureet / Rakentamisen tapa

Rakentamisen tapa

Kattokaltevuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/kattokaltevuus

Vaatimus 
sp-ak/vaat-kattokaltevuus-arvot

arvo-attribuutin arvoja saa esiintyä yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli joka kertoo rakennusten katon sallitun kaltevuuden asteina (deg) sen kaavakohteen alueella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Rakennuksen harjan suunta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakennuksenHarjanSuunta

Vaatimus 
sp-ak/vaat-harjasuunta-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat rakennusten katon harjan sallitun kompassisuunnan asteina (deg) sen kaavakohteen alueella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Ääneneristävyys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/aaneneristavyys

Vaatimus 
sp-ak/vaat-aaneneristavyys-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

  • Yksi Numeerinen arvo joka kuvaa vähimmäisääneneristävyyden melua vastaan desibeleinä (db). Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta.

Esimerkki:

Vihertehokkuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/vihertehokkuus

Vaatimus 
sp-ak/vaat-vihertehokuus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai yksi Numeerinen arvo joka kertoo Kaavakohteen alueen tonttien viherkertoimen vähimmäisarvon. Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Etäisyys tontin rajasta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/etaisyysTontinRajasta

Vaatimus 
sp-ak/vaat-etaisyys-naapuritontin-rajasta-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

  • Yksi Numeerinen arvo joka kertoo kaavakohteen vähimmäisetäisyyden naapuritontin rajasta sen Kaavakohteen alueella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Yksikkönä metri (m).