Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräykset - Rakennusala

Rakennusala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakennusala

Vaatimus 
sp-ak/vaat-rakennusala-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

Vaatimus 
sp-ak/vaat-rakennusala-liittyvakohde

Kaavakohteeseen, johon liittyy kaavamääräyslaji-koodi Rakennusala, tulee -assosiaation avulla linkittää se (Aluevaraus)[/../../aluevaraukset/index.md], jonka sisälle rakennusala spatiaalisesti sijoittuu.

Rakennusalan sivu, jota koskee tarkempi määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakennusalanSivuJotaKoskeeTarkempiMaarays

Vaatimus 
sp-ak/vaat-rakennusalan-sivu

Kaavakohteen, johon liittyy Kaavamääräyslaji-koodiston mukainen koodi Rakennuksen sivu, jota koskee tarkempi määräys, tulee geometrialtaan olla päällekkäinen toisen Kaavakohteen geometrian kanssa, johon liittyy Kaavamääräys Rakennusala.

Rakennuksen sivu, jossa suora uloskäynti porrashuoneista

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakennusalanSivuJossaSuoraUloskayntiPorrashuoneista

Vaatimus 
sp-ak/vaat-suora-uloskaynti-porrashuoneista-arvot

Kaavakohteen, johon liittyy Kaavamääräyslaji-koodiston mukainen koodi Rakennuksen sivu, jossa suora uloskäynti porrashuoneista, tulee geometrialtaan olla päällekkäinen toisen Kaavakohteen geometrian kanssa, johon liittyy Kaavamääräys Rakennusala

Ikkunaton seinä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/ikkunatonSeina

Vaatimus 
sp-ak/vaat-ei-ikkunoita-geometria

Kaavakohteen, johon liittyy Kaavamääräys Ikkunaton seinä, tulee geometrialtaan olla päällekkäinen toisen Kaavakohteen geometrian kanssa, johon liittyy Kaavamääräys Rakennusala