Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - nimistö

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/nimisto

Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-nimisto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen nimi, kohteelle liitetyn kaavamääräyksen perusteella joko Torin tai aukion nimi, Puiston tai muun yleisen alueen nimi, Kadun tai tien nimi tai Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.