Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyksen lisätiedot

Vaatimus 
sp-ak/vaat-kaavamaarayksen-lisatieto

Kaavamääräyksen lisätiedot ovat kaavamääräystä täsmentäviä tietoja, jotka ei voida käyttää yksinään. Kaavamääräyksen lisätieto liittyy aina Kaavamääräykseen, jolle on annettu ‘'’laji’’’ kaavamääräyslaji-koodiston arvolla.

Tyyppi

Kaavamääräyksen tarkempi tyypittely. Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

Pääkäyttötarkoitus

Kaavamääräyksen lisätiedolla Pääkäyttötarkoitus annotoidaan Aluevarauksille annettuista Kaavamääräyksistä pääkäyttötarkoitus. Pääkäyttötarkoituksella tarkoitetaan sitä käyttötarkoitusta, johon suhteellisesti suurin osa alueen rakennusoikeudesta on tarkoitettu.

Vaatimus 
sp-yk/paakayttotarkoitus

Aluevarauksiin liittyvistä, käyttötarkoituksen kuvaavista Kaavamääräyksistä yhdelle tai useammalle on merkittävä Lisätiedoksi Pääkäyttötarkoitus. Pääkäyttötarkoituksia voi liittyä Kaavakohteelle useampia, mikäli useampi käyttötarkoitus on tarkoitettu osuudeltaan yhtäsuureksi.

Osa-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/osaAlue

Vaatimus 
sp-ak/vaat-aluemainen-osaalue

Asemakaavan alueen osa on Kaavakohde-luokan objekti, jonka geometria-attribuutin kuvaama geometria on aluemainen.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-osaalue-maar

Asemakaavan osa-alue liittyy assosiaatiolla maarays yhteen tai useampaan sellaiseen Kaavamaarays-luokan objektiin, jonka laji-attribuutin arvo on jokin Kaavamääräyslaji-koodiston arvoista, joka sisältyy määrityshierarkiaan Asemakaava, ei sisälly määrityshierarkiaan Suure, ja jonka lisätiedon arvoksi on annettu Osa-alue.

Poisluettava käyttötarkoitus

Kaavamääräyksen lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisätieto jonka laji on Poisluettava käyttötarkoitus, ja jonka arvo-attribuutin arvoina on yksi tai useampi Koodiarvo jotka viittaavat Kaavamääräys-koodiston koodeihin, jotka sisältyvät Aluevaraus-määrityshierarkiaan. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja. </div>

Poisluettavat käyttötarkoituslajit tulee valita siten, että ne kohdistuvat arvo-attribuuttien avulla valittuun yleispiirteisempään joukkoon käyttötarkoituksia pois lukien niistä osan.

Esimerkkejä:

Rakentamisen ohjaus

Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

Rakentamistapaohje huomioitava

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/rakentamistapaOhjeHuomioitava

Suositus 
sp-ak/suos-sitovat-rakentamistapaohjeet-liittyva-asiakirja

Rakentamistapaohje on suositeltavaa linkittää kaavamääräykseen liittyvaAsiakirja-assosiaation avulla.