Suomen ympäristökeskus

Laatusäännöt

Nämä laatusäännöt laajentavat Kaavatietomallin yleisiä laatusääntöjä.

Lisätietojen käyttö aluemaisilla kaavakohteilla

Vaatimus 
sp-ak/vaat-aluemainenkohde-lisatiedot

Geometrialtaan aluemaiseen Kaavakohde-luokan objektiin tulee liittyä assosiaation määräys kautta vähintään yksi attribuutti lisätieto, jonka arvona laji on Kaavamääräyksen lisätiedonlaji-koodiston koodeista joko Osa-alue tai Pääkäyttötarkoitus.