Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräykset - korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/korkeusasema

  1. Korkeusasema
  2. Maanpinnan korkeusasema
  3. Vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema
  4. Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema
  5. Julkisivun enimmäiskorkeus
  6. Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema
  7. Maanalaisen kohteen korkeusasema
  8. Alin painovoimainen viemäröintitaso

Korkeusasema

Maanpinnan korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/maanpinnanKorkeusasema

Vaatimus 
sp-ak/vaat-maanpinnan-korkeusasema

Kaava-aineistossa voidaan ilmaista maanpinnan nimelliskorkeus merenpinnasta tietyissä pisteissä kaavamääräyksenä kaavamääräyslaji-koodin Maanpinnan korkeusasema ja sen arvon avulla.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-maanpinnan-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusväli jotka kertovat maanpinnan korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona kaavakohteen sijainnissa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/vesikatonYlimmanKohdanKorkeusasema

Vaatimus 
sp-ak/vaat-vesikaton-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusväli jotka kertovat kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/julkisivupinnanJaVesikatonLeikkauskohdanKorkeusasema

Vaatimus 
sp-ak/vaat-julkisivupinnan-ja-vesikaton-leikkauksen-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusväli jotka kertovat kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Julkisivun enimmäiskorkeus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/julkisivunEnimmaiskorkeus

Vaatimus 
sp-ak/vaat-julkisivun-enimmaiskorkeus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi Numeerinen arvoväli joka kertoo kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten julkisivujen minimikorkeuden, maksimikorkeuden tai molemmat. Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Yksikkönä metri (m). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakennustenRakenteidenJaLaitteidenYlinKorkeusasema

Vaatimus 
sp-ak/vaat-rakennusten-rakent-lait-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusväli jotka kertovat kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimmän korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Maanalaisen kohteen korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/maanalaisenKohteenKorkeusasema

Vaatimus 
sp-ak/vaat-maanalaisen-kohteen-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusväli jotka kertovat maanalaisen kaavakohteen perustason korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Alin painovoimainen viemäröintitaso

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/alinPainovoimainenViemarointitaso

Vaatimus 
sp-ak/vaat-alin-painovoimainen-viemarointitaso-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste joka kertoo alimman painovoimaisen viemäröintitason korkeuden sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.