Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - aluevaraukset

Aluevaraus

Vaatimus 
sp-ak/vaat-aluemainen-aluevaraus

Asemakaavan aluevaraus on Kaavakohde-luokan objekti, jonka geometria-attribuutin kuvaama geometria on aluemainen.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-kayttotarkoitusalue-maar

Asemakaavan aluevaraus liittyy assosiaatiolla maarays yhteen tai useampaan sellaiseen Kaavamaarays-luokan objektiin, jonka laji-attribuutin arvo on jokin Kaavamääräyslaji-koodiston arvoista, joka sisältyy määrityshierarkioihin Aluevaraus ja Asemakaava.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-ei-leikkaavat-kayttotarkoitusalueet

Asemakaavan aluevaraukset eivät saa leikata toisiaan. Toisin sanoen alueet eivät saa sijaita spatiaalisesti päällekkäin.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-asemakaavan-kayttotarkoituspeite

Asemakaavan, jonka elinkaaritila-attribuutin arvo on kaavaehdotus tai myöhempi (Kaavaehdotus, Tarkistettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Oikaisukehotuksen alainen, Valituksen alainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu tai Kumoutunut), sisältämien aluevarausten tulee peittää sen aluerajaus-attribuutin ilmaisema kaavan alue siten, että jokainen alueen sisäinen sijaintipiste sisältyy täsmälleen yhteen aluevaraukseen.