Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - Aluetunnukset

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/aluetunnukset

Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-aluetunnukset-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi Numeerinen arvo. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-korttelin-numero-kohdennus

Korttelin numero on kohdennettava
Kaavakohteeseen, joka kuvaa Aluevarausta. Samaa korttelin numeroa voidaan tarvittaessa käyttää useammalle Aluevaraukselle, jotka sijaitsevat maantieteellisesti vierekkäin. Tällöin näiden aluevarausten tulkitaan muodostavan samaa korttelia.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-tontin-numero-kohdennus

Tontin numero on osoitettava Kaavakohteeseen, johon liittyy kaavamääräyslaji-koodi sitovanTonttijaonMukainenTontti tai ohjeellinenTontti.