Suomen ympäristökeskus

Kaavatietomallin soveltamisprofiili asemakaava-aineistoille

Tämän dokumentin vaatimukset ja suositukset muodostavat Kaavatietomallin loogisen tietomallin soveltamisprofiilin asemakaava-aineistoille. Soveltamisprofiili kuvaa ne rajoitukset ja lisävaatimukset, joita tulee noudattaa Kaavatietomallin ja sen sanallisen dokumentaation soveltamisessa asemakaavojen tietoaineistojen kuvaamiseen.

Tämän muodollisen dokumentin tietoja täydentää Asemakaavan kaavamääräysopas, joka sisältää käytännön esimerkkejä Kaavatietomallin soveltamisesta asemakaavoituksen kaavoitusratkaisuihin.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-asemakaava-aineisto-maar

Kaavatietomallin mukainen asemakaava-aineisto koostuu Kaava-luokan instansseista, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Kaavalajit-koodiston koodin Asemakaava Alakoodeista, sekä näihin instansseihin Kaavatietomallin mukaisesti liittyvistä muiden luokkien instansseista.