Suomen ympäristökeskus

Sanalliset kaavamääräykset

Tekstimuotoisina annettujen, sanallisten kaavamääräysten koneellinen tulkittavuus on monimutkaisempaa kuin kuvattaessa sama ohjausvaikutus koodistojen arvojen tai numeeristen arvojen avulla. Tekstimuotoiset arvot ovat kuitenkin usein tarpeen, koska kaikkia mahdollisia yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä ei ole mielekästä tai edes mahdollista koodittaa. Ihmisen tulee todennäköisesti aina tarkistaa tekstimuotoisten kaavamääräysten tulkinta, mikä heikentää kaavatiedon koneellista tulkintaa. Tämän vuoksi tekstimuotoisia kaavamääräysten ja niiden lisätietojen arvoja tulee käyttää kuvaamaan vain näitä täydentävää tai täsmentävää sisältöä.

Vaatimus 
laatu/vaat-vain-tarpeelliset-tekstiarvot

Mikäli Kaavamaarays- tai Lisätieto-luokkien arvo-attribuuteille on annettu nollasta poikkeava määrä TekstiArvo-tyyppisiä arvoja, tulee niitä käyttää lähtökohtaisesti täydentämään tai täsmentämään kaavamääräyksen tai lisätiedon muiden attribuuttien avulla kuvattua merkitystä.

Vaatimus 
laatu/vaat-sanallisten-maaraysten-luokittelu

Sanallisilla kaavamääräyksillä tarkoitetaan kaavatietomallissa kaavamääräystä, jolle on annettu Kaavamääräyksen lajiksi Sanallinen määräys ja arvo-attribuutille Tekstiarvo Sanalliset kaavamääräykset on annotoitava Sanallisen määräyksen laji -koodein.

Vaatimus 
laatu/vaat-otsikointi-nimi

Kaavamaarays-, Kaavasuositus- ja Kaavakohde-luokkien instanssien mahdolliseen ei-oikeusvaikutteiseen otsikointiin tulee käyttää niiden nimi-attribuutteja.