Suomen ympäristökeskus

Koodistot

Vuorovaikutustapahtuman laji

Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji

Vaatimus 
koodistot/vaat-vuorovaikutustapahtuman-laji

Kaikilla kaavatasoilla käytetään luokkaa Vuorovaikutustapahtuma.

Käsittelytapahtuman laji

Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavakastap

Vaatimus 
koodistot/vaat-kasittelytapahtuman-laji

Kaikilla kaavatasoilla käytetään luokkaa Käsittelytapahtuma.

Kaavoitusteema

Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavoitusteema_AK Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavoitusteema_YK

Vaatimus 
koodistot/vaat-kaavoitusteema

Kaikilla kaavatasoilla käytetään luokkaa Kaavamääräys.

Kaavamääräyslaji

Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji

Vaatimus 
koodistot/vaat-kaavamaarays

Kaikilla kaavatasoilla käytetään luokkaa Kaavamääräys.

Kaavamääräyksen lisätiedonlaji

Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji

Vaatimus 
koodistot/vaat-kaavamaarayksen-lisatieto

Kaikilla kaavatasoilla käytetään luokkaa Lisätieto.

Sanallisen määräyksen laji

Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Sanallisen_Kaavamaarayksen_Laji

Vaatimus 
koodistot/vaat-sanallisen-maarayksen-laji

Kaikilla kaavatasoilla käytetään luokkaa Kaavamääräys.