Kaavamääräyskokoelma (demo)

Kaavatasokohtaisten suodattimien rakentaminen tämänkaltaiseen esitystapaluetteloon tehtävä Ryhti-järjestelmän toteutuksen yhteydessä.

Luettelo täydentyy ajan myötä SLD-formaatissa laadituista esitystavoista. Kaikkia piirtoteknisesti haastavimpia merkintöjä ei ole saatu vielä konvertoitua tämän sivuston käyttämään webin standardityyliteknologiaan (CSS), mutta luettelo sisältää jo pääosan merkinnöistä. Huom! Tämä on työstösivusto, ei esitystapaesimerkkien lopullinen verkkosijainti.


Asumisen alue

A

Asumisen alue / Muu asumisen alue

Koodin kuvaus
AP

Asuinpientaloalue

Koodin kuvaus
AO

Erillisten asuinpientalojen alue

Koodin kuvaus
AR

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinpientalojen alue

Koodin kuvaus
AL

Asumisen alue + Toimitilojen alue

Koodin kuvaus
AK

Asuinkerrostaloalue

Koodin kuvaus
AH

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen alue

Koodin kuvaus
AM

Maatilan talouskeskuksen alue

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on tai johon voidaan rakentaa tilan päärakennuksen ja sen yhteydessä olevien talousrakennusten muodostama kokonaisuus.
AT

Kyläalue

Koodin kuvaus

Taajamatoimintojen alue

A

Taajamatoimintojen alue

Koodin kuvaus
C

Keskustatoimintojen alue

Koodin kuvaus
ca

Keskustatoimintojen alakeskus (pistemäinen geometria)

Koodin kuvaus

Toimitilojen alue

KTY

Toimitilojen alue

Koodin kuvaus
KL

Liikerakennusten alue

Koodin kuvaus
KLM

Myymälärakennusten alue

Koodin kuvaus
KM

Vähittäiskaupan suuryksikkö

Koodin kuvaus
KMK

Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä

Koodin kuvaus
KT

Toimistorakennusten alue

Koodin kuvaus
P

Palvelurakennusten alue

Koodin kuvaus
p

Palvelurakennusten alue (pistemäinen geometria)

Koodin kuvaus.
PV

Huvi- ja viihdepalvelujen rakennusten alue

Koodin kuvaus
Y

Yleisten rakennusten alue

Koodin kuvaus
YH

Hallintorakennusten alue

Koodin kuvaus
YS

Hoitoalan rakennusten alue

Koodin kuvaus
YY

Kulttuurirakennusten alue

Koodin kuvaus
YM

Museorakennusten alue

Koodin kuvaus
YK

Uskonnollisten yhteisöjen rakennusten alue

Koodin kuvaus
YU

Urheilu- ja liikuntarakennusten alue

Koodin kuvaus
YO

Opetusrakennusten alue

Koodin kuvaus
T

Tuotantorakennusten alue

Koodin kuvaus
TY

Tuotantorakennusten alue + Ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia

Koodin kuvaus
T/kem

Tuotantorakennusten alue + Vaarallisten kemikaalien valmistukselle ja varastoinnille sallittu alue

Koodin kuvaus
TV

Varastorakennusten alue

Koodin kuvaus

Virkistysalue

V

Virkistysalue

Koodin kuvaus

Virkistysalue (pistemäinen geometria)

Ympyrämäiset kohteet (circle) ovat yleisimmin eri piirtoteknologioissa tuettuja vs. aiemmat neliöt.
vv

Uimaranta (pistemäinen geometria)

Ympyrämäiset kohteet (circle) ovat yleisimmin eri piirtoteknologioissa tuettuja vs. aiemmat neliöt.
VL

Lähivirkistysalue

Koodin kuvaus
VV

Uimaranta

Koodin kuvaus
VP

Puisto

Koodin kuvaus
VK

Leikkipuisto

Koodin kuvaus
VU

Urheilupalvelujen alue

Koodin kuvaus
VR

Retkeily- ja ulkoilualue

Koodin kuvaus
VI

Viheralue

Koodin kuvaus

Viheryhteys + yhteystarve (lisätieto)

Koodin kuvaus

Vapaa-ajan asumisen ja matkailun alue

R

Vapaa-ajan asumisen ja matkailun alue

Koodin kuvaus
RA

Vapaa-ajan asuinrakennusten alue

Koodin kuvaus
RM

Matkailua palvelevien rakennusten alue

Koodin kuvaus
RL

Leirintäalue

Koodin kuvaus
RV

Asuntovaunualue

Koodin kuvaus
RP

Siirtolapuutarha-alue

Koodin kuvaus
RP

Palstaviljelyalue

Koodin kuvaus

Liikennealue

L

Liikennealue

Koodin kuvaus
LT

Maantie

Koodin kuvaus
vt

Maantie (tai jokin sen alakoodeista) + Ajoratojen määrä = 2

Koodin kuvaus
vt / par

Valtatie / Kantatie

Koodin kuvaus
st/pk

Seututie / Pääkatu

Koodin kuvaus
yt/kk

Yhdystie / Kokoojakatu

Koodin kuvaus
jl

Joukkoliikennereitti

Koodin kuvaus

Kävelyreitti / Pyöräilyreitti

Koodin kuvaus
LR

Rautatie

Koodin kuvaus
lr

Rautatieasema (pistemäinen geometria)

Koodin kuvaus
LP

Pysäköinnin alue

Koodin kuvaus
p

Autopaikkojen alue

Koodin kuvaus.
LH

Huoltoasema-alue

Koodin kuvaus
LPA

Autopaikkojen alue

Koodin kuvaus
LHA

Henkilöliikenteen terminaalialue

Koodin kuvaus
LTA

Tavaraliikenteen terminaalialue

Koodin kuvaus
LL

Lentoliikenteen alue / Lentokenttä

Koodin kuvaus
LS

Satama

Koodin kuvaus
LV

Venesatama

Koodin kuvaus
LV

Venevalkama

Koodin kuvaus
lv

Venesatama / Venevalkama (pistemäinen geometria)

Koodin kuvaus
LK

Kanava

Koodin kuvaus

Katu

Koodin kuvaus
jk

Jalankulkualue

Koodin kuvaus
jk/sis

Jalankulkualue + Varattu alueen sisäiseen käyttöön

Koodin kuvaus
jk/y

Jalankulkualue + Varattu yleiseen käyttöön

Ehdotettu aiemman viivoituksen sijaan muiden tapaan merkittäväksi.
pp

Pyöräilyalue

Koodin kuvaus
LT-pp

Pyöräilyalue + Maantie

Aiemmin "Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie."
pp/h

Pyöräilyalue + Huoltoajoalue

Koodin kuvaus
pp/t

Pyöräilyalue + Tontille ajo sallittu

jl

Joukkoliikennealue

Koodin kuvaus
hk

Hidaskatu

Koodin kuvaus
pk

Pihakatu

Koodin kuvaus
h

Huoltoajoalue

Koodin kuvaus
ajo

Ajoyhteys

Koodin kuvaus

Näkemä-alue

Koodin kuvaus
su

Suoja-alue

Koodin kuvaus
e

Eritasoristeys

Koodin kuvaus
a

Alikulku

Koodin kuvaus
y

Ylikulku

Koodin kuvaus
maa-lt

Liikennetunneli

Koodin kuvaus
maa

Maanalainen tila

Koodin kuvaus

Erityisalue

E

Erityisalue

Koodin kuvaus
EN

Energiahuollon alue

Koodin kuvaus
EO

Maa-ainesten ottoalue

Koodin kuvaus
EK

Kaivosalue

Koodin kuvaus
EJ

Jätteenkäsittelyalue

Koodin kuvaus
EA

Ampumarata-alue

Koodin kuvaus
EP

Puolustusvoimien alue

Koodin kuvaus
EU

Moottorirata-alue

Koodin kuvaus
EMT

Mastoalue

Koodin kuvaus
ETV

Tuulivoimala-alue

Koodin kuvaus
tv

Tuulivoimala-alue + osa-alue

Koodin kuvaus
EV

Suojaviheralue

Koodin kuvaus
EH

Hautausmaa

Koodin kuvaus

Yhdyskuntateknisen huollon alue

ET

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Koodin kuvaus
jo

Johto, putki tai linja

Koodin kuvaus

Ympäristöarvojen alue

S

Suojelualue

Koodin kuvaus

Suojelualue (pistemäinen geometria)

Ympyrämäiset kohteet (circle) ovat yleisimmin eri piirtoteknologioissa tuettuja vs. aiemmat neliöt.
SL

Luonnonsuojelualue

Koodin kuvaus
sl

Luonnonsuojelualue

Koodin kuvaus
VX

Ekologisen kompensaation alue

Koodin kuvaus
nat

Natura 2000 -verkoston alue

Koodin kuvaus
ge

Arvokas geologinen muodostuma

Koodin kuvaus
pv

Pohjavesialue

Koodin kuvaus
luo

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue

Koodin kuvaus

Kulttuuriympäristöarvojen alue

SM

Muinaismuistoalue

Koodin kuvaus
sm

Kiinteä muinaisjäännös

Koodin kuvaus

Kiinteä muinaisjäännös (pistemäinen geometria)

Ympyrämäiset kohteet (circle) ovat yleisimmin eri piirtoteknologioissa tuettuja vs. aiemmat neliöt.
SR

Rakennussuojelualue

Koodin kuvaus
s

Suojeltava alue

Koodin kuvaus
sr

Suojeltava rakennus

Koodin kuvaus
srs

Lain rakennusperinnön suojelemisesta nojalla suojeltava rakennus

Koodin kuvaus
ma

Maisemallisesti arvokas alue

Koodin kuvaus
sk

Rakennetun ympäristön arvojen alue

Koodin kuvaus
un

UNESCO:n maailmanperintökohde

Koodin kuvaus
kp

Kansallinen kaupunkipuisto

Koodin kuvaus

Vesialue

W

Vesialue

Koodin kuvaus

Maa- ja metsätalousalue

M

Maa- ja metsätalousalue

Koodin kuvaus
MT

Maatalousalue

Koodin kuvaus
MM

Metsätalousalue

Uutena ehdotettu.
ME

Kotieläintalouden suuryksikön alue

Koodin kuvaus
MP

Puutarha- ja kasvihuonealue

Koodin kuvaus
MP

Puutarha- ja kasvihuonealue

Koodin kuvaus
MA

Pelto + Alue, jolla maisema säilytettävä avoimena

Koodin kuvaus
mp

Pelto + Alue, jolla maisema säilytettävä avoimena

Koodin kuvaus
MU

Maa- ja metsätalousalue + Alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Koodin kuvaus
MY

Maa- ja metsätalousalue + Ympäristöarvojen alue

Koodin kuvaus

Ympäristöhäiriöalue

va

Vaara-alue

Koodin kuvaus
sv

Suojavyöhyke

Koodin kuvaus
pima

Pilaantunut maa-alue

Lyhenne ehdotettu uutena.

Kehittämisalue

ke

Kehittämisalue

Koodin kuvaus

Alue, jota koskee kehittämisperiaate

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta

Koodin kuvaus

Suunnittelutarvealue

st

Kehittämisalue

Koodin kuvaus

Tarve (lisätiedon laji)

!

Ympäristö- tai maisemahaitan korjaustarve

Koodin kuvaus
!

Terveyshaitan poistamistarve

Koodin kuvaus

Tontti

7

Tontti + Sijainti sitova + Tontin numero

Koodin kuvaus

Tontti + Sijainti ohjeellinen

Koodin kuvaus

Rakennusala

Rakennusala

Tarkempi rakennuksen käyttötarkoitus RL2018-luokituksen mukaisesti voidaan osoittaa nimiöinnillä rl- + rakennustyypin koodi, esim. rl-191.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko

Kulmasta kulmaan menevien diagonaalilinjojen sijaan helpointa olisi vain piirtää alueen sisälle Unicode 2573 eli "Box Drawings Light Diagonal Cross".
u

Uloke

Koodin kuvaus

Ulkoalue

v

Valokatteinen tila

Koodin kuvaus
le

Leikkialue / oleskelualue

Koodin kuvaus

Istutettava alue

Koodin kuvaus

Eri tahojen tarpeisiin varaaminen (lisätiedon laji)

/k

Varattu kunnan käyttöön

Koodin kuvaus
/v

Varattu valtion käyttöön

Koodin kuvaus
/y

Varattu yleiseen käyttöön

Aiemmin /yk
/yks

Varattu yksityiseen käyttöön

Uusi
/sis

Varattu alueen sisäiseen käyttöön

Koodin kuvaus

Ympäristömuutoksen laji (lisätiedon laji)

/uusi

Uusi

Koodin kuvaus
/olo

Olemassa oleva

Koodin kuvaus
/par

Parannettava

Koodin kuvaus
/mpar

Merkittävästi parannettava

Koodin kuvaus
/muut

Olennaisesti muuttuva

Koodin kuvaus
/pur

Purettava

Koodin kuvaus
/pien

Pienin toimenpitein kehitettävä

Koodin kuvaus
/r

Reservialue

Koodin kuvaus
/s

Ympäristöltään säilytettävä alue

Koodin kuvaus

Rakentamisen määrä, Rakentamisen tapa, Liikenteen suureet

2525

Sallittu kerrosala

Koodin kuvaus
e = 0.12

Tehokkuusluku

Koodin kuvaus
α = 00°

Kattokaltevuus

Koodin kuvaus
β = 250°

Rakennuksen harjan suunta

Koodin kuvaus
ik

Ikkunaton seinä

Koodin kuvaus
-15 dB

Ääneneristävyys

Koodin kuvaus
IV

Maanpäällinen kerrosluku

Roomalaisin numeroin osoitettu.
II-

Maanalainen kerrosluku

Roomalaisin numeroin osoitettu.
III k 1/2

Kellarin sallittu osuus kerrosalasta

Roomalaisin numeroin osoitettu.
IV u 1/2

Ullakon sallittu osuus kerrosalasta

Roomalaisin numeroin osoitettu.
0.5 ap/as

Autopaikkojen määrä asuntoa kohden

Roomalaisin numeroin osoitettu.
0.01 ap/m²

Autopaikkojen määrä kerrosneliömetriä kohden

Roomalaisin numeroin osoitettu.
2.5 pp/as

Polkupyöräpysäköinnin määrä asuntoa kohden

Roomalaisin numeroin osoitettu.
0.05 pp/m²

Polkupyöräpysäköinnin määrä kerrosneliömetriä kohden

Roomalaisin numeroin osoitettu.

Nimistö ja aluetunnukset

KAUP

Kaupungin- tai kunnanosan nimi

Koodin kuvaus
12

Korttelin numero

Koodin kuvaus
KATU

Kadun tai tien nimi / Torin tai katuaukion nimi

Koodin kuvaus
23

Tontin numero

Koodin kuvaus