Suomen ympäristökeskus

AK-YK-sparrausryhmä

Sidosryhmäyhteistyötä varten projektille koottiin Sparrausryhmä, joka koostui kaavoituksen asiantuntijoista sekä kaavatiedon hyödyntäjistä. Sparrausryhmään kutsuttiin projektin käynnistysvaiheessa mukaan henkilöitä ympäristöministeriön ja projektiryhmän verkostoista. Ilmoittautuminen ryhmään oli avoin, eikä osallistujamäärää rajattu. Projektin aikana mukaan liittyi lisää henkilöitä, ja Sparrausryhmän jäseniä oli projektin loppuvaiheessa yhteensä 63.

Ryhmässä oli vahva edustus kuntien yleis- ja asemakaavoituksesta. Lisäksi mukana oli mm. maakuntakaavoituksen, rakennusvalvonnan, kiinteistö- ja mittauspuolen, paikkatiedon ja osallistumisen asiantuntijoita.

Sparrausryhmä kokoontui projektin aikana yhteensä 12 kertaa. Näihin etätilaisuuksiin osallistui keskimäärin noin 30 sparrausryhmäläistä. Osa tutustui sparrausmateriaaleihin ja tilaisuuden esitysten tallenteisiin jälkikäteen Teams-työtilan kautta.

Kokoontumiset rytmitettiin projektin etenemisvaiheiden mukaan sparrausjaksoiksi, jotka olivat:

  • Aloitustilaisuus 18.6.2020
  • 1. jakso: Käsitemalli ja tietovirrat (4. - 5.8.2020)
  • 2. jakso: Koodilistat (25.8. ja 28.8.2020)
  • 3. Tietomalli, laatu- ja elinkaarisäännöt (8. ja 11.9.2020)
  • 4. Tietomallin päivitetty versio ja käyttötapaukset (22. - 23.9.2020)
  • 5. Päivitetty tietomalli, koodistot ja pöytätestaus (20. - 21.10.2020)
  • 6. Arviointikeskustelu (4.12.2020)

Sparrausryhmän tapaamiset toteutettiin Teamsin videoneuvottelusovelluksen avulla. Lisäksi työksentelyssä käytettiin apuna erilaisia sähköisiä yhteistyökaluja, kuten Miro- ja Padlet-alustoja. Teamsin työtilaan koottiin kaikki Sparrausryhmän materiaalit ja videotallenteet tilaisuuksista. Keskeisistä vuorovaikutusteemoista laadittiin sparrausjaksojen aikana tiivistelmiä, joita osallistujien oli mahdollista edelleen kommentoida.

Sparrausryhmän vaikutus tietomallityöhön on ollut merkittävä. Sen kautta on saatu suoraa palautetta substanssiasiantuntijoilta käsillä oleviin kysymyksiin projektin eri vaiheissa.