Suomen ympäristökeskus

Testiaineistot

Yleis- ja asemakaavan tietomallit -projektissa laadittiin loogisen tason Kaavatietomallin mukainen PostgreSQL-tietokanta ja demopalvelu Kaava-JSON-formaatissa olevien kaavojen testaamiseksi. Testauksessa tuotettiin kaavoista kaavan ulkoraja, kaavakohteet ja kaavamääräykset (sekä ulkorajaan että kaavakohteisiin liittyvät), ks. Testauksen kuvaus.

Kaikki geometriat muutettiin käytännön syistä WGS84-koordinaatistoon, sillä alkuperäisten koordinaatistojen geometrioiden käsittely olisi ollut testauksen tavoitteisiin nähden liian työlästä sekä tietoja digitoitaessa että palveltaessa tietoja OGC API Features -rajapintapalvelun kautta. Kaava-JSON -formaatti ei rajoita koordinaatistojen käyttöä, mutta on hyvä tietää, että GeoJSON-spesifikaation (IETF RFC 7946) mukaan GeoJSON-kohteiden koordinaatisto on aina WGS84 (urn:ogc:def:crs:OGC::CRS84), longitudi, latitudi -järjestyksessä. Tuottajien ja käyttäjien yhteisellä ennakkosopimuksella tästä voidaan spesifikaation mukaan kuitenkin poiketa.

Huomaa, että testiaineston koodistoviittaukset eivät vastaa Yleis- ja asemakaavan tietomallit -projektin lopullisia koodistoja, sillä ne pohjaustuvat testauksen aikaisiin versioihin koodistoista ja niiden sisältämistä koodeista. Myös tietoranteissa voi esiintyä pieniä eroja lopulliseen Kaava-JSON-formaattiin verrattuna samasta syystä.

Testiainestot ovat saatavilla projektin demopalvelussa 31.3.2021 saakka.

Ensimmäinen asemakaava, Sipoo Nevas gård (NE 1)

NE 1 Sipoo Nevas gård

(suurempi kuva)

Alkuperäiset aineistot (DWG)

Mallinnetut elinkaaritilat Kaava-JSON-muodossa:

Strateginen yleiskaava, Tampere Kantakaupungin yleiskaava 2040, Hervannan alue

Tampere Kantakaupungin yleiskaava 2040

(suurempi kuva)

Alkuperäiset aineistot (Shapefile)

Mallinnetut elinkaaritilat Kaava-JSON-muodossa: Lainvoimainen kaava

Vaiheasemakaava, Espoo Servinniemi (VK2001)

VK2001 (Espoo Servinniemi)

(suurempi kuva)

Alkuperäiset aineistot (DWG, MapInfo)

Mallinnetut elinkaaritilat Kaava-JSON-muodossa: Lainvoimainen kaava

Vanha kaava, jota vaihekaava muuttaa: Lainvoimainen kaava

Rakentamista ohjaava yleiskaava, Lahti Enonsaari (Y-165)

Y-165 (Lahti Enonsaari)

(suurempi kuva)

Alkuperäiset aineistot (ShapeFile)

Mallinnetut elinkaaritilat Kaava-JSON-muodossa: Lainvoimainen kaava