Suomen ympäristökeskus

Muutosloki

Muutokset versiosta 1.0 versioon 1.1

Kaavatietomallin versio 1.1 lisää tietomalliin kaavayksikön ja kaavamääräysryhmän käsitteet ja niitä vastaavat luokat. Versio julkaistaan samaan aikaan kun kaavatietomallin versiosta 2.0 on jo laadittu luonnos, joka on syntynyt rakennetun ympäristön tietomallien harmonisointityön tuloksena 2022, ja jossa on kaavayksikön ja kaavamääräysryhmän lisäksi muitakin muutoksia. Tavoitteena tehdä versio, joka kaavayksikön ja kaavamääräysryhmän lisäystä lukuunottamatta muutoin pysyy identtisenä versioon 1.0 nähden ja on siten täysin taaksepäin yhteensopiva sen kanssa.

  • Käsitemalli
    • Lisätty käsitteet Kaavayksikkö ja Kaavamääräysryhmä
  • UML-malli
    • Lisätty luokat Kaavayksikko, Kaavamaaraysryhma ja Muodostajakiinteisto