Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - ympäristöarvojen vaaliminen

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/07

 1. Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue tai kohde
  1. Suojeltava alue tai alueen osa
  2. Suojeltava rakennus
  3. Suojeltava rakennelma
  4. Kiinteä suojeltava kohde
  5. Kiinteä muinaisjäännös
 2. Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde
  1. Suojeltu puu
  2. Säilytettävä puu
  3. Suojeltava vesistö tai vesialue
  4. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue
  5. Ekologinen yhteys
 3. Alue, jolla ympäristö säilytetään
 4. Alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue tai kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0701

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kulttuurihist-merkittava-alue

Kaikkien yleiskaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Kultturihistoriallisesti arvokas alue tai kohde-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

Suojeltava alue tai alueen osa

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070101

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltava-alue

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan alueen tai alueen osan.

Suojeltava rakennus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070102

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltava-rakennus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan rakennuksen.

Suojeltava rakennelma

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070103

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltava-rakennelma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan rakennelman.

Kiinteä suojeltava kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070104

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kiintea-suojeltava-kohde-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kiinteän suojeltavan kohteen.

Kiinteä muinaisjäännös

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070105

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kiintea-muinaisjaannos-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kiinteän muinaisjäännöksen.

Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0702

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kulttuurihist-merkittava-alue

Kaikkien yleiskaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

 • arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.
 • lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto joka laji on yksi seuraavista:

Muun tyyppiset lisätietojen arvot eivät ole sallittuja.

Suojeltu puu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070201

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltu-puu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojellun puun.

Säilytettävä puu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_yK/code/070202

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sailytettava-puu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa säilytettävän puun.

Suojeltava vesistö tai vesialue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070203

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltava-vesisto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan vesistön tai vesialueen.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070204

Vaatimus 
prof-yk/vaat-luonnon-monimuotoisuus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen.

Ekologinen yhteys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070205

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ekologinen-yhteys-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ekologisen yhteyden.

Alue, jolla ympäristö säilytetään

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0703

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sailytettava-ymparisto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla ympäristö säilytetään.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sailytettava-ymparisto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sailytettava-ymparisto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0704

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on sen luontoarvojen vuoksi erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.