Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - yhdyskuntatekninen huolto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/09

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Johto, putki tai linja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0901

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johto-putki-linja-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa johdon, putken tai linjan keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johto-putki-linja-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johto-putki-linja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Sähkölinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0902

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sahkojohto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa sähköjohdon keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sahkojohto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sahkojohto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaasulinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0903

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaasujohto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa sähköjohdon keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaasujohto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaasujohto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vesi- tai jätevesitunneli

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0904

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesitunneli-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa vesi- tai viemäritunnelin keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesitunneli-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesitunneli-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vesijohto tai siirtoviemäri

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0905

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesijohto-siirtoviemari-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa vesijohdon tai siirtoviemärin keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesijohto-siirtoviemari-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesijohto-siirtoviemari-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaukolämpölinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0906

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukolampolinja-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kaukolämpölinjan keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukolampolinja-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukolampolinja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaukokylmälinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0907

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukokylmalinja-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kaukokylmalinjan keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukokylmalinja-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukokylmalinja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien hallinta-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0908

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa hulevesien määrälliseen ja/tai laadulliseen hallintaan varatun alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien hallinnan kannalta merkittävä alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0909

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-merkittava-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa hulevesien hallinnan kannalta merkittävän alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-merkittava-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-merkittava-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien purkuoja tai reitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0910

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-purkuoja-reitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa hulevesien purkuojan keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-purkuoja-reitti-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-purkuoja-reitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien viivytysalue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0911

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-viivytysalue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa hulevesien viivytyslaueen, jonka sisällä hulevesien virtausta viivytetään, pidätetään tai niitä imeytetään maaperään.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-viivytysalue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-viivytysalue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien käsittelytapa

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0912

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-kasittelytapa-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa miten hulevesiä tulee käsitellä alueella, johon kaavamääräys kohdistuu. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-kasittelytapa-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pohjavedenottamo

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0913

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa pohjavedenottamon välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pohjavedenottamon lähisuoja-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0914

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-lahisuoja-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa pohjavedenottamon lähisuoja-alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-lahisuoja-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-lahisuoja-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0915

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-yhdyskuntatekninen-huolto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-yhdyskuntatekninen-huolto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.