Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - rakentaminen

*Koodi**: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/02

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

 1. Rakennusala
 2. Rakennuspaikka
 3. Asunnon rakennuspaikka
 4. Loma-asunnon rakennuspaikka
 5. Saunan rakennuspaikka
 6. Maatalouden talouskeskuksen rakennuspaikka
 7. Sallittu kokonaiskerrosala
 8. Aluetehokkuus
 9. Korttelitehokkuus
 10. Tonttitehokkuus
 11. Sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärä
 12. Rakennuspaikan vähimmäiskoko
 13. Sallittu tuulivoimaloiden määrä

Rakennusala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0201

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennusala-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alue on rakennusala. Mikäli rakennusaloja on määritelty jonkin suuremman kaavakohteen alueen sisälle, tulee rakennukset suuremman kaavakohteen alueella rakentaa siten, että ne sijoittuvat kokonaan jokin rakennusalan sisälle.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennusala-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Nolla tai useampi KoodiArvo jotka kuvaa rakennusalalle rakennettavaksi tarkoitetun rakennuksen lajin viittaamalla koodistoon Rakennusluokitus 2018.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennusala-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0202

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on rakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi rakennus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia KoodiArvo joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, saa rakennuspaikkaan rakentaa vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja

Asunnon rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0203

Vaatimus 
prof-yk/vaat-asunnon-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on asuntorakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi asuntorakennus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-asunnon-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-asunnon-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Loma-asunnon rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0204

Vaatimus 
prof-yk/vaat-lom-as-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on vapaa-ajan asuntorakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi vapaan-ajan asuntorakennus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-lom-as-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-lom-as-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Saunan rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0205

Vaatimus 
prof-yk/vaat-saunan-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on vsaunarakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi vapaan-ajan saunarakennus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-saunan-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-saunan-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maatalouden talouskeskuksen rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0206

Vaatimus 
prof-yk/vaat-mtk-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on tai johon voidaan rakentaa tilan päärakennuksen ja sen yhteydessä olevien talousrakennusten muodostama kokonaisuus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-mtk-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-mtk-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Sallittu kokonaiskerrosala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0207

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sallittu-kerrosala-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali joka kertoo sallitun rakentamiseen kokonaismäärän kerrosneliömetreinä (k-m2) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-yk/vaat-sallittu-kerrosala-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat sallitun tiettyyn käyttötarkoitukseen kohdistettavan kerroalan määrän koko sallitusta kerrosalasta joko kerrosneliömetreinä (k-m2) tai prosentteina (%). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Yksi KoodiArvo joka viittaa KaavamääraysLaji-koodiston koodin Alueen käyttötarkoitus johonkin alakoodiin.

Mikäli sallittua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu käyttötarkoituksittain, ei lisätietoja käytetä.

Aluetehokkuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0208

Vaatimus 
prof-yk/vaat-aluetehokkuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaat-aluetehokkuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Korttelitehokkuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0209

Vaatimus 
prof-yk/vaat-korttelitehokkuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaat-korttelitehokkuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Tonttitehokkuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0210

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tonttitehokkuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaat-tonttitehokkuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0211

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi NumeerinenArvo joka kertoo sallitun rakennuspaikkojen enimmäismäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia KoodiArvo joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, koskee rakennuspaikkojen lukumäärä vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Rakennuspaikan vähimmäiskoko

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0212

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rak-paik-koko-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi NumeerinenArvo joka kertoo kaavakohteen alueen rakennuspaikkojen vähimmäiskoon neliömetreinä (m2). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rak-paik-koko-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Sallittu tuulivoimaloiden määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0213

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tuulivoimaloiden-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat tuulivoimaloiden enimmäismäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköjä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tuulivoimaloiden-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.