Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - rajoitukset

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/05

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Rakentamisrajoitus
  2. Määräaikainen rakentamisrajoitus
  3. Toimenpiderajoitus
  4. Rakennuksen purkamisrajoitus

Rakentamisrajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0501

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakentamisrajoitus-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueella ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakentamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakentamisrajoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Määräaikainen rakentamisrajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0502

Vaatimus 
prof-yk/vaat-maara-aikainen-rakentamisrajoitus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde on rakennustoimintaan tarkoitetun alue, jonka käyttö on kielletty enintään viiden vuoden aikana muuhun rakentamiseen kuin maatalouden ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tarpeita varten.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-maara-aikainen-rakentamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

  • yksi NumeerinenArvo joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jona aikana käyttö on kielletty. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
  • yksi Ajanhetkiarvo joka kuvaa päivämäärän, johon saakka käyttö on kielletty. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Lisäksi arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-maara-aikainen-rakentamisrajoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Toimenpiderajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0503

Vaatimus 
prof-yk/vaat-toimenpiderajoitus-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa toimenpidettä ilman maisematyölupaa.

Maisematyölupa, ks. MRL 128 §.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-toimenpiderajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-toimenpiderajoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen purkamisrajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0504

Vaatimus 
prof-yk/vaat-purkamisrajoitus-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueella olevia rakennuksia tai niiden osia ei saa purkaa ilman purkamislupaa.

Rakennuksen purkamislupa, ks. MRL 127 §.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-purkamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-purkamisrajoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.