Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - liikenne

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/03

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

1.

Alueverkon pyöräilyreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0301

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueverkon-pyorailyreitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueverkon pyöräilyreitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueverkon-pyorailyreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueverkon-pyorailyreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Eritasoliittymä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0302

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoliittyma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa eritasolittymän.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoliittyma-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoliittyma-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Eritasoristeys ilman liittymää

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0303

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoristeys-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa eritasoristeyksen ilman littymää.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoristeys-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoristeys-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Joukkoliikenteen runkoyhteys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0304

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-runkoyhteys-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa joukkoliikenteen runkoyhteyden.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-runkoyhteys-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-runkoyhteys-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaksiajoratainen päätie tai -katu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0305

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paatie-katu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa päätien tai -kadun.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paatie-katu-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paatie-katu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kevyen liikenteen reitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0306

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-reitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kevyen liikenteen (jalankulku tai pyöräily) reitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-reitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-reitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Laivaväylä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0307

Vaatimus 
prof-yk/vaat-laivavayla-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa laivaväylän.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-laivavayla-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-laivavayla-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liikennetunneli

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0308

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liikennetunneli-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa liikennetunnelin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liikennetunneli-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liikennetunneli-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liittymä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0309

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liittyma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa liikenneliittymän.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liittyma-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liittyma-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Linja-autoasema / julkisen liikenteen vaihtopaikka / matkakeskus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0310

Vaatimus 
prof-yk/vaat-linja-autoas-vaihtop-matkakeskus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa linja-autoaseman, julkisen liikenteen vaihtopaikan tai matkakeskuksen alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-linja-autoas-vaihtop-matkakeskus-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-linja-autoas-vaihtop-matkakeskus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Metroasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0311

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metroasema-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa metroaseman alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metroasema-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metroasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Metrolinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0312

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metrolinja-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa metrolinjan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metrolinja-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metrolinja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Moottoritie tai moottoriliikennetie

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0313

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa moottoritien tai moottoriliikennetien.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Moottorikelkkailureitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0314

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottorikelkkailureitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa moottorikelkkailureitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pysäkki tai seisake

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0315

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pysakki-seisake-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa moottorikelkkailureitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pysakki-seisake-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pysakki-seisake-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pyöräilyn pää- tai runkoreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0316

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pyorailyn-paareitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa pyöräilyn pää- tai runkoreitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pyorailyn-paareitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pyorailyn-paareitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Päärata

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0317

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paarata-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa raideliikenteen pääradan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paarata-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paarata-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Raitiotie tai pikaraitiotie

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0318

Vaatimus 
prof-yk/vaat-raitiotie-pikaraitiotie-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa raitiotien tai pikaraitiotien.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-raitiotie-pikaraitiotie-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-raitiotie-pikaraitiotie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ratsastusreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0319

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ratsastusreitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rautatieasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0320

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rautatieasema-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa rautatieaseman alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Seututie tai pääkatu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0321

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seututie-paakatu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa seututien tai pääkadun.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seututie-paakatu-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seututie-paakatu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Seutuverkon pyöräilyreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0322

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seutuverkon-pyorailyreitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa seutuverkon pyöräilyreitin, eli kuntaa laajemmalla alueella oleva pyöräilyn verkon, joka muodostuu eri kuntien pääverkkojen osista.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seutuverkon-pyorailyreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seutuverkon-pyorailyreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suuntaisliittymä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0323

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suuntaisliittyma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suuntaisliittymän alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suuntaisliittyma-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suuntaisliittyma-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ulkoilu- tai virkistysreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0324

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilu-virkistysreitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ulkoilu- tai virkistysreitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilu-virkistysreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilu-virkistysreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Valta- tai kantatie

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0325

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa valta- tai kantatien.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Varattu joukkoliikenteelle

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0326

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa joukkoliikenteelle varatun alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Varikko

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0327

Vaatimus 
prof-yk/vaat-varikko-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa varikkoalueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-varikko-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-varikko-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Venesatama tai -valkama

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0328

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venesatama-valkama-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa venesataman tai valkaman.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venesatama-valkama-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venesatama-valkama-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Veneväylä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0329

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venevayla-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa veneväylän.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venevayla-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venevayla-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yhdys-, sivu- tai kaupunkirata

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0330

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdys-sivu-kaupunkirata-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa raideliikenteen yhdys-, sivu- tai kaupunkiradan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdys-sivu-kaupunkirata-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdys-sivu-kaupunkirata-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yhdystie tai kokoojakatu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0331

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdystie-kokoojakatu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa yhdystien tai kokoojakadun.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdystie-kokoojakatu-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdystie-kokoojakatu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liityntäpysäköinti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0334

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liityntapysakointi-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa yhdystien tai kokoojakadun.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liityntapysakointi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liityntapysakointi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu liikenteeseen liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0335

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-liikenne-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-liikenne-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.